Nachla Libre

Foto: Kajsa Göransson

Utforska författaren

Nachla Libre (född 1986) är utbildad i bland annat fri konst på Konstfack i Stockholm. Hon är också en av initiativtagarna till den poetiska plattformen Revolution Poetry som existerade under åren 2009-2019. En rörelse som via en spoken word-tradition varit pionjär i att ta historierna från förorten till staden och teaterscenerna. Hon var också en av redaktörerna för boken Revolution Poetry (2018). Libre har varit verksam som poet sedan 2009. Tiden har sett allt är hennes bokdebut.