Adam Kucharski

Foto: Free to use

Utforska författaren

Adam Kucharski (f. 1986) är epidemiolog vid London School of Hygiene & Tropical Medicine och har en doktorsexamen i matematik från Cambridge. Hans forskning har handlat om allt från statistik och evolutionsbiologi till sociala strukturer i epidemier, och han har på plats i krisområden arbetat med prognostisering för bl.a. fågelinfluensa, zikavirus och ebola. 

Utgivning

Om boken

Smittsamma utbrott kan anta många former; från innovationer till gängkriminalitet. Ibland vill vi att saker ska ta fart, ibland är det livsavgörande att de stannar upp. För varje virus som hoppar från djur till människa och blir en pandemi är det miljoner som inte infekterar någon alls.

Under det senaste året har vi blivit bekanta med begrepp som de flesta av oss inte tänkt särskilt mycket på förut: reproduktionstal, superspridare och flockimmunitet är några av dem. De matematiska modeller som beskriver virusets spridning påverkar myndigheternas åtgärder och har stor effekt på våra liv.

Matematikern och epidemiologen Adam Kucharski har lyckats med konststycket att skriva en bladvändare utifrån dessa modeller. Forskning kring sjukdomsutbrott löper som en röd tråd i boken, men idag används samma modeller också för att förstå och förutspå smittsamma fenomen inom helt andra fält. Författaren beskriver dessa dolda lagar, han kopplar samman saker som ter sig vitt skilda och förklarar dem på nya sätt: hur finanskriser beter sig som sexuellt överförbara sjukdomar och hur metoder som användes för att utrota smittkoppor nu tas i bruk för att minska våld med skjutvapen. Han visar på mönster och logik i det som ter sig nyckfullt, enormt och ogreppbart.

Smitta berättar mycket om mänskligt beteende, den moderna världen och hur vi försöker förutspå framtiden.

Läs mer

Adam Kucharski

Smitta

Recensioner

”Smitta är en ytterst läsvärd bok som behandlar detta fenomen i vid bemärkelse, alltså inte bara virus och finansiella rusningar, utan snart sagt allt som kan spridas på likartat sätt. Konspirationsteorier, opioidmissbruk, gängvåld – alltsammans går åtminstone delvis att förstå med hjälp av matematiska modeller där sådant som reproduktionstal, klustersmitta och superspridare är bärande komponenter.”