Isabelle McAllister

Foto: Pia Ulin

Utforska författaren

Isabelle McAllister arbetar med trender, omställningsprocesser och hållbarhet. Hon intresserar sig för hur modern teknik förändrar vårt skapande och har länge jobbat med byggprojekt och DIY med återbruk och hållbarhet i fokus. Hon delar ut ett stipendium sedan 2011 som riktar sig till kvinnor i byggbranschen.​ 

Utgivning

Om boken

Skavank är en blandning av teori, inspiration och praktisk handbok som vill hjälpa oss att se på våra saker med nya ögon och lära oss hur vi bäst kan laga och vårda dem.

Isabelle McAllister, som arbetat med nytänkande byggprojekt och DIY i hela sitt vuxna liv, berättar här om slit- och slängsamhällets utveckling och gamla synsätt och tekniker; hon går igenom olika materials egenskaper, ger tips på lagningar som både syns och inte syns och visar inspirerande förvandlingsprojekt.

Det nya och fräscha har varit eftersträvansvärt så länge, hos både människor och ting, och trenderna har svängt så fort. Det har varit mycket mer effektivt att köpa nytt än att laga. Få av oss vet vad olika material behöver och hur man bäst reparerar dem.

Men vi befinner oss mitt i en omställningstid. De flesta förstår att vår konsumtionstakt inte är rimlig. Kanske ser vi också att saker som ägts och hanterats - av oss eller av andra - har något som det nya saknar, kalla det patina, proveniens eller personlighet. Något som kräver tid, hantering och hållbarhet.

Den här boken visar på skönheten i det som skaver, och på den tillfredsställelse det kan ge att ta hand om något.

Läs mer

Isabelle McAllister

Skavank

Nyheter

Foto: Pia Ulin

21 maj 2021

Laga, vårda och uppskatta det gamla och nötta

Nyheter