Bruno Mårtensson

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Vad är orsaken till allt? Har livet någon mening? Det är svårt att komma ifrån de grundläggande frågorna om livet och de avgörande ställningstaganden som den naturgivna verkligheten ständigt ställer oss inför. Men hur skall vi finna tillfredsställande svar på frågorna: en syn på hela den dynamiska verkligheten utan en enda kvardröjande motsägelse!? En gång var vetenskapen och den levande religionen delar av en och samma kultur och sökte med filosofins hjälp gemensamt sanningen. I dag lever vi i ett pluralistiskt samhälle, där kulturen avstår från att ta ställning i grundläggande trosfrågor. Vetenskapen har blivit teknologi och religionen stelnad tradition. Var och en får bli lycklig på sin tro! Människans ofrånkomliga livsfrågor vill aktualisera en förlorad grund för det mänskliga tänkandet, återknyta till barnets självklara förankring i den naturgivna verkligheten snarare än i språkets skenverklighet, och så i ett tidlöst perspektiv försöka återskapa förmågan till filosofisk eftertanke. I en bred exposé synar författaren kritiskt hela den historiska tanke- och kulturutvecklingen - både den västerländska och den österländska - och belyser samtidigt en mängd moderna livsfrågor. Vill vi förstå hela sanningen, måste vi ta oss ur vår "jag-centrerade" kulturs pluralistiska splittring och bryta det perspektivlösa tänkandets vanmakt, hävdar han och inbjuder till ett samtal om det odelbara liv vi gemensamt delar på naturens villkor.

Läs mer

Bodil Mårtensson, Bruno Mårtensson

Människans ofrånkomliga livsfrågor