Anders Rosengren

Foto: Emma Larsson

Utforska författaren

Anders Rosengren är läkare och professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet. Hans forskning spänner från detaljerad grundforskning till levnadsvanor och hälsobeteende. Denna ovanliga kombination har gett honom en unik möjlighet att från olika synvinklar granska vart vi är på väg med alla hälsoråd, forskning och teknik.  

Hans forsknings nya sätt att se på hälsa bidrog till att han 2013 utsågs till "Rising Star" av Europeiska Diabetesorganisationen och 2014 till en av framtidens forskningsledare i Sverige av Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

Han disputerade 2007, och 2010 kom ett stort genombrott med en artikel i Science, upptäckten av den första kopplingen på molekylnivå mellan stress och typ 2‐diabetes. Sedan 2016 leder han forskningssatsningen om det digitala Livsstilsverktyget. 

Han arbetar för att utmana och förnya hur man berättar om forskning för allmänheten, främst genom Livsstilsverktyget men också via medverkan i till exempel Filosofiska rummet i P1.

Utgivning

Om boken

Det var i baksätet på en taxi i New York som läkaren Anders Rosengren insåg vad som var fel. Han hade blivit inbjuden att tillsammans med världsledande forskare tala om mat, stress och motion. Men trots alla svar från forskningen var det som om den viktiga frågan saknades: vad är det vi vill uppnå med alla hälsoråd? Den frågan blev starten på utvecklingen av ett nytt koncept för att nå hälsa som skulle väcka genklang över hela världen.
Följ med på en hisnande resa där de stora livsfrågorna vävs samman med små konkreta tips som gör det lättare att hantera vardagen. Du får utforska hur stress och motion påverkar varandra, hur dygnsrytmen kopplas till åldrande, hur din syn på tillvaron i stort färgar dina matvanor.Konceptet har visats förbättra människors hälsa i stora studier. Det används av tiotusentals personer via det digitala Livsstilsverktyget och beskrivs nu också på ett personligt och berättande sätt i bokform.

Läs mer

Anders Rosengren

Hela livet

Nyheter

Foto: Emma Larsson

18 augusti 2021

Läkaren Anders Rosengren: ”Vad är det vi vill uppnå med alla hälsoråd?”

Nyheter