Helena Boberg

Foto: Lina E Adamo

Utforska författaren

Röd melankoli är Helena Bobergs fjärde diktsamling och hennes första på Norstedts. Debuten Repuls översattes till arabiska och den amerikanska översättningen av Sinnesvåld (Sense Violence) nominerades till PEN Award for Poetry in Translation. För sin senaste diktsamling mottog Boberg en nominering till Sveriges Radios lyrikpris 2021.

Boberg verkar också som översättare - bland de författare som hon har överfört till svenska återfinns Maja Lee Langvad och Signe Gjessing.

Utgivning

Om boken

För sitt författarskap har Helena Boberg mottagit ett stipendium ur Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne 2022 och Kallenbergstipendiet 2023.
Röd melankoli är en poesisamling där cellerna och bilderna muterar. Tumörerna gnistrar som stjärnor alltmedan diktjaget kämpar för att behålla kontakten med världen och med kroppen.Här skiktas journaler med drömmar, medicinsk idéhistoria med vardagsobservationer. Dikterna rör sig i cirklar, vågor, strömmar, och belyser olika aspekter av vad det innebär att vara sjuk: existentiellt och i ett samhälle.

Läs mer

Helena Boberg

Röd melankoli

Recensioner

Röd melankoli är Bobergs fjärde diktsamling, och texten kortfattad, raderna glesa. Ibland är det bara ett fåtal ord per sida. Och ändå, kanske just därför, denna uppslukande textas.”

Svenska Dagbladet

”I den här boken finns en sådan skönhet av fruktansvärt slag, som man bara kan läsa med bävan. Ord som ’diamantcancergrus’ pekar ut det genuint sublima som den här diktens slutmål. Och det ovälkomna som bara den modigaste av poeter kan ställas inför utan att tystna.”

Bernur

”Hon har en intimitet som bränns. En kyla som attraherar. Det vidrigaste – i den här boken: cancer, metastaser, dödsrisk – blir i Bobergs poesi till något eftertänksamt, gåtfullt, nästan vackert.”

Dagens Nyheter

”Helena Bobergs dikter har en ovanligt öppnande förmåga att förundra sig över sig själva, nästan glädja sig över sin tillkomst. Det är en benådad egenskap hos en så bångstyrigt existentiell poesi.”

Aftonbladet

”Dikterna är målande, de är både mycket vackra och stundtals djupt groteska”

”Poesin flätas samman både med journalens språk och begrepp från medicinens historia.”