Anders Burman

Foto: Kajsa Göransson

Utforska författaren

Anders Burman är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Han disputerade 2005 på en avhandling om Carl Jonas Love Almqvists samhällstänkande och har sedan forskat om bland annat politisk filosofi, pedagogikens historia och olika aspekter av 1800-talets idéhistoria. Han har utgivit ett stort antal böcker, däribland Dissensus. Drömmar och mardrömmar i demokratins idéhistoria (2021), Kultiverandet av det mänskliga. Essäer om liberal education, bildning och tänkande (2018) och Flykten från Hegel. Den postmoderna vänsterns genealogi (2016).

Utgivning

Om boken

Idag är det nog mest kring jul Viktor Rydbergs namn nämns, när "Tomten" reciteras i radio eller "Gläns över sjö och strand" hörs i skolor och kyrkor. Men i sin tid var Rydberg den mest framstånde, och definitivt den mest lärde, svenska författaren. Han blev ledamot i Svenska Akademien, hedersdoktor vid Uppsala universitet och professor i först kulturhistoria och sedan konsthistoria vid Stockholms högskola. Bra jobbat av ett fosterbarn från Jönköping som växte upp under eländiga förhållanden.
Hans bildningstörst var enorm, och förutom romaner, noveller och dikter skrev han hundratals tidnings- och tidskriftsartiklar och fördjupade sig i såväl romersk kejsarhistoria som den samtida darwinismen. Idéhistorikern Anders Burmans bok Den sista idealisten berättar om Viktor Rydbergs liv men också om den fascinerande tid han levde i, när modernisering och sekularisering stod för dörren och vetenskapliga framsteg förändrade samhället i grunden.

Läs mer

Anders Burman

Den sista idealisten