Erik Gavelin

Foto: Kajsa Göransson

Utforska författaren

Erik Gavelin är född 1984 och verksam som teaterproducent. Vy över Semmering är hans debutroman och utgår från Alma Mahler-Werfel, Klara Beck-Loos och Hedwig Stavianiceks liv.

Utgivning

Om boken

Berusad av Rilke komponerar den unga Alma vilda pianostycken i den palatsliknande villan i Wiens Hohe Warte. Klara riktar sin Voigtländerkamera mot byggnadernas raka linjer i den inskränkta provinsstaden Pilsen i det österrikiska imperiets utkant. Hedwig är änka och lever ett stillsamt liv i sin Döblingvåning med mossgröna väggar när hon tar sig an en ung skyddsling vars begåvning hon kan hjälpa till att odla. Hans ord kanske kan göra det hon själv aldrig förmått: utmana samhällsordningen och göra upp med den förljugna historien.
Vy över Semmering följer tre österrikiska kvinnor från sekelskiftet 1900 och fram till 1980-talet: Alma Mahler-Werfel, Klara Beck-Loos och Hedwig Stavianicek. Det är Erik Gavelins debut, en roman om konsten och kärleken, som drar frågan om människans ansvar och möjligheter till sin spets.

Läs mer

Erik Gavelin

Vy över Semmering

Nyheter

Foto: Robin Rådenman

4 augusti 2023

Nya böcker i augusti 2023

Nyheter