Mia Skott

Foto: Peter Oscarsson

Utforska författaren

Mia Skott är historiker och författare. Hon forskar och förmedlar kunskap om yrkesverksamma kvinnor på 1700-talets konst- och kulturscen, vars insatser ofta underskattats i historieskrivningen.

Utgivning

Om boken

Det är 1700-tal. Tryckeri- och förlagsverksamheten i Stockholm blomstrar och två framstående aktörer är kvinnor: Anna Margaretha Momma (f. von Bragner) och Elsa Fougt, mor och dotter, båda verksamma vid Kungliga tryckeriet.
Genom sin utgivning av böcker, tidningar och tidskrifter sprider de ”Qwinnliga Tanckar”, om kvinnors rätt till utbildning, och andra upplysningsidéer. Deras boklåda i Gamla stan utgör en central plats för kunskapstörstande stockholmare från alla samhällsklasser. Bland alla böcker de ger ut är Cajsa Wargs kokbok en av de mest kända och framgångsrika.Några år efter att Norstedts etablerats tar man över Kungliga tryckeriet. Anna Margaretha Mommas och Elsa Fougts banbrytande verksamhet blir därmed också en del av Norstedts historia.

Läs mer

Mia Skott

Momma & Fougt