Rickard L. Sjöberg

Foto: Malin Grönborg

Utforska författaren

Rickard L. Sjöberg (född -65) är docent och överläkare i neurokirurgi vid Norrlands Universitetssjukhus samt docent i medicinsk psykologi.

Utgivning

Om boken

Vad är vårt jag uppbyggt av? Våra minnen? Och den fria viljan – finns den? Om den finns, kan man med ett kirurgiskt ingrepp operera bort den? Rickard Sjöberg är överläkare och docent i neurokirurgi men också docent i medicinsk psykologi och har därmed en mycket mångsidig och unik form av expertis om hjärnan. I Hjärnan och jaget använder han den för att ta oss med i vindlande och svindlande resonemang kring människans essens. Utifrån operationer av olika delar av hjärnan berättar han om detta ofattbara organ och ställer frågor som får oss att förundras över allt det som människan är – och var i oss det egentligen kan hittas.
Författaren skriver: "Varje operation är ett unikt utsnitt i tiden med en början och ett slut. Den har därmed berättelsens struktur. Alla kirurger dokumenterar också nogsamt så kallade operationsberättelser som återger dessa förlopp. Här kommenteras de praktiska frågorna. Djupare reflektioner kring själsliga funktioner lyser dock ofta med sin frånvaro. Men ibland har det hänt att jag tänkt att det skulle vara roligt att utvidga de här berättelserna så att de kom att omfatta även de existentiella frågorna på ett sätt som skulle kunna vara tillgängligt även för personer som inte är kirurger."

Läs mer

Rickard L. Sjöberg

Hjärnan och jaget