Türkan Karaman

Foto: Kajsa Göransson

Utforska författaren

Maria Borda och Türkan Karaman är båda familje- och föräldracoacher, utbildade vid Jesper Juuls FamilyLab. De driver båda populära Instagram-konton riktade mot föräldrar samt håller föräldracirklar. Som barn till invandrare med tillhörighet i Turkiet och Sydamerika vill de gärna lyfta fram ett behov av mångfald inom området föräldraskapslitteratur.

Türkan Karaman är lärare med inriktning mot de yngre åldrarna och med fördjupning inom normkritisk pedagogik. Hon hjälper familjer med utmaningar i föräldraskapet och håller kurser och föreläsningar för föräldrar och pedagoger.

Utgivning

Om boken

En modern och varm föräldrabok som riktar sig till blivande och nyblivna föräldrar och lyfter allt man behöver veta de två första åren av barnets liv.
Boken är skriven med värme och respekt för både föräldrar och barn och vilar på vetenskapligt förankrad kunskap utifrån fält som psykologi, evolutionsbiologi, antropologi, neuropsykiatri och sociologi.Författarna går ifrån den klassiska föräldrarådgivningen som av många föräldrar upplevs som hierarkisk och som ofta leder till känslor av osäkerhet och misslyckande. De vill i stället föra fram ett synsätt där det inte finns ett rätt sätt att vara förälder på och att varje familj bör hitta sin egen väg.Samtidigt visar de vägar in till ett lyhört föräldraskap där respekten för det lilla barnet värderas högt. Boken berör områden som anknytning, matning, gråt, sömn, bärande och familjens samspel. Boken erbjuder hjälp och stöd till de föräldrar som vill veta mer och är öppna för nyanseringar av etablerade normer.

Läs mer

Maria Borda, Türkan Karaman

Känn ditt barn

Nyheter

Foto: Elvira Glänte

30 september 2022

Nya böcker i oktober 2022

NyheterBoknyheter