Leif Alsheimer

Utforska författaren

Leif Alsheimer, 1953-2010, var universitetslektor i rättsvetenskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, utbildningskonsult och frilansande kulturskribent i bland annat Svenska Dagbladet och Hufvudstadsbladet.
För sitt arbete för bildning tilldelades han flera kulturpriser, Nationalencyclopedins kunskapspris och ett flertal pedagogiska priser, bl.a. handelshögskolestudenternas pedagogiska pris.

Utgivning

Om boken

Det hela började med en understreckare i Svenska Dagbladet. Leif Alsheimer presenterade en undersökning om hur ett bildningsprogram i Kalifornien på 60-talet lett till att studenterna som deltagit klarade sig bättre både i samhället och privat. Understreckaren resulterade i en flod av mail, brev och telefonsamtal: Leif Alsheimer hade träffat mitt i prick i en av tidens känsligaste frågor, den om utbildning och bildning. Sedan dess var han en ständigt anlitad föredragshållare till fulla lokaler.

"Bokmässan i höstas. Lokalen är full. Föreläsaren är driven och drastisk. 'Eleverna visste inget om Kafka. The Kafkas? Spelade de på MTV? Omvärldsuppfattningen brister katastrofalt i tågluffargenerationen.' Efteråt strömmar kulturarbetare och lärare ut med rätade ryggar och leenden på läpparna. En lärare i juridik har fått dem att tro det omöjliga, att humanismen har en framtid."
Lasse Winkler, Svensk Bokhandel

Grunden i Alsheimers budskap är en plädering för kunskap och klassisk bildning. Avsikten: att öva upp det abstrakta tänkandet, förmågan till inlevelse och empati. Att ge människor redskapen för att kunna tänka kritiskt, förstå samhällsutvecklingen, sammanhangen och sin egen plats i verkligheten. Metoden: att integrera litteraturen i kursplanen för sina studenter vid Handelshögskolan i Jönköping, där en obligatorisk kurs med ca 120 skönlitterära verk ingår under alla kursens åtta terminer. Resultatet: studenter som, förutom den personliga vinsten och tillfredsställelsen, också klarar sig bättre på arbetsmarknaden.

Läs mer

Leif Alsheimer

Bildningsresan