Maj-Britt Andersson

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Läs mer

Nina Ericson, Maj-Britt Andersson

Husbibeln

Om boken

I sin doktorsavhandling (konstvetenskap, Uppsala universitet) beskriver Maj-Britt Andersson allmogemålaren från Ljusdal, som skapade fritt ur sin fantasi när han målade väggarna i böndernas gårdar. För att placera denne specielle målare i en bildtradition presenterar hon också andra betydande allmogemålare från medeltiden fram till 1800-talet. Maj-Britt Andersson har tidigare givit ut Husbibeln - Möten med gårdar, tillsammans med Nina Ericson.

Läs mer

Allmogemålaren Anders Ädel

Maj-Britt Andersson

Allmogemålaren Anders Ädel