Olle Cederlöf

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Denna bok utkom första gången 1951 under titeln Historiens plogbillar. Boken var avsedd att fylla det behov av kortfattad facklig orientering som uppstått på grund av den ytterst sparsamma utgivningen av vapenhistorisk litteratur som då fanns. Den skrevs ursprungligen som en handledning för samlare av äldre vapen, varför artilleripjäser och därmed sammanhängande objekt bara summariskt behandlas. Huvuddelen av boken handlar om europeiska vapen. Det stora kapitlet om närstridsvapen behandlar slagvapen som stridsklubbor och stridshammare samt blanka vapen som dolkar, svärd och värjor. Bland stångvapnen avhandlas spjut, lans, och pik men också idag mera okända vapen som sponton, bardisan, runka och spetum. Till skyddsvapnen hör sköld, hjälm, pansarskjorta, harnesk och hästrustningar. Det tredje stora kapitlet om europeiska vapen handlar om fjärrstridsvapen, där vi hittar kastvapen som slunga och bumerang samt eldvapnens föregångare, som båge och armborst men också artilleripjäser, tvåhandseldvapoen som musköt, karbin och gevär samt enhandseldvapen som pistol, revolver och automatpistol. I en avslutande del avhandlas vapen från övriga kontinenter och världsdelar: från det turkiska och från det arabiska kulturområdet, från Afrika, Kaukasus, Indo-persiskt kulturområde, Ceylon, Bortre Indien och Indonesien, Australien och Oceanien, Kina och Mongoliet, Japan samt Nord- och Sydamerika. Sist presenteras kända kontroll- och faktoristämplar från åren 1500-1850. Boken har ett rikt illustrationsmaterial med talrika översiktsskisser som belyser vapentypernas utveckling." 3 upplagan.

Läs mer

Olle Cederlöf

Vapnens historia