Aase Kristiansen

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Längs våra kuster finns ett rikt och spännande djur- och växtliv. Här beskrivs och avbildas ca 145 växter. För varje art anges det svenska och det vetenskapliga namnet, kännetecken, levnadssätt, djup, bottenförhållanden, utbredning och eventuell användning. Aaase Kristiansen är havsbiolog vid Köpenhamns universitet.

Läs mer

Ulf Svedberg, Aase Kristiansen, Susanne Weitemeyer

Havets växter