Johan Månsson

Foto: Sven Söderlind

Utforska författaren

Johans Månsson är snickare, byggnadsvårdare och fotograf, jobbar med förädling av äldre byggnader och har ett eget snickeri, www.kulturbyggen.se.

Utgivning

Om boken

Att äga ett äldre hus blir alltmer en livsstil. I jakten på ursprunglighet, äkthet och det som inte riktigt går att köpa för pengar har byggnadsvårdstanken spridit sig till nya grupper under det senaste decenniet. Byggnadsvård handlar inte längre bara om lantliga torp och gårdar utan även om egnahemsvillor och funkishus i närförort.

Att bygga ett hus av trä är en uråldrig teknik och vi har långt in på 1900-talet byggt våra trähus enligt klassiska och hållbara tekniker, byggda för att kunna underhållas i många hundra år.

Den här boken, som gavs ut första gången 2002, berättar allt man behöver veta om trähus, både ur ett kulturhistoriskt och ett praktiskt perspektiv. Det svenska trähusets utveckling och olika stilar sätts i ett sammanhang och man får både filosofin kring och verktygen för att vårda sitt hus på ett hållbart sätt. Nu innehåller Trähus också ett nytt kapitel om bruk och återbruk samt mindre revideringar. Innehållet och tonen är klart byggnadsvårdande men ändå tillåtande: låt bästa material och teknik vinna!

Läs mer

Andreas af Malmborg, Johan Månsson, Björn Sikehag

Trähus

Om boken

Att ta hand om sitt trähus på bästa sätt lönar sig i dubbel bemärkelse. Dels är det givande i sig att lära sig allt mer om sitt hus egenart och utveckla sin hantverksskicklighet. Dels förlänger man livet på huset samtidigt som man spar rejäla pengar på att göra arbetet själv. Det här är den nya stora handboken som i detalj beskriver hur du vårdar, repararer och renoverar ditt trähus.
I Trähus - en handbok får du lära dig en massa praktiskt arbete. Ur innehållet: Trä i hus, Yttertak och fasad, Grund, stomme och bjälklag, Fönster och dörrar, Golv, Väggar och innertak, Snickerier inomhus, El och VA, värme och luft, Måleri och tapetsering, Förstukvist och staket, Skador på trähus, Verktygslådan, Ordlista, Källförteckning, Leverantörsregister Boken vänder sig i första hand till dig som bor i trähus. Lägenhetsinnehavare som vill reparera sitt hem på ett smakfullt sätt hittar också många tips.

Läs mer

Trähus - en handbok

Andreas af Malmborg, Johan Månsson, Björn Sikehag

Trähus - en handbok