Elsebeth Welander-Berggren

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Ett svenskt standardverk av två av landets ledande experter på området. Detta nya standardverk behandlar de svenska spegelmakarna och spegelfabrikörerna under perioden 1650-1850, det vill säga under det svenska konsthantverkets "guldålder". En hel kader av skickliga hantverkare svarade för en spegels tillkomst. Formgivaren, ramsnickaren, bildhuggaren och förgyllaren svarade för ramen. Spegelglaset tillverkades av glasblåsare eller glasmakare. Folieraren, med livet som insats, förvandlade det genomsiktliga planglaset till en reflekterande spegelglasskiva. Boken innehåller en kommenterad förteckning över de svenska spegelmakarna samt ca 150 signaturer, namnteckningar, etiketter samt hallstämplar. Torsten Sylvén, född 1915, är konstsnickare, möbelrenoverare och nestorn bland Sveriges möbelexperter. 1996 gav han ut sin stora möbelbibel Mästarnas Möbler. Elsebeth Welander-Berggren, född 1945, är fil kand i konstvetenskap och etnologi och har arbetat som expert för Stockholms Auktionsverk sedan 1970.

Läs mer

Torsten Sylvén, Elsebeth Welander-Berggren, Torsten Sylvén

Speglar