Speglar

Författare

Torsten Sylvén

Elsebeth Welander-Berggren

Speglar

Svenska

2000-08-23

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Kategori

Kulturhistoria

Författare

Publiceringsdatum

2000-08-23

Illustratör

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Illustratör

Torsten Sylvén

Format

Inbunden

Produktion

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Produktdetaljer

ISBN

9789151836256

Antal Sidor

310

Vikt (kg)

1.488

Ryggbredd (mm)

28

Höjd (mm)

290

Bredd (mm)

197

Böcker av författaren

Om boken

Namnet Sylvén är sedan flera generationer förknippat med den svenska möbelkonsten och ett begrepp för alla möbelintresserade. Torsten Sylvén är tredje generationen konstsnickare. Parallellt med arbetet på verkstaden med renovering av antika möbler har han ägnat sig åt forskning om möbelkonsten och dess utövare. Under många år har han anlitats som expert av olika auktionsföretag, bland andra Bukowskis och Stockholms Auktionsverk. I sin nya bok, Mästarnas signaturer, har han samlat signaturer från alla slags möbelhantverkare. Märkningarna, är gjorda av möbelsnickare, stolmakare, spegelmakare och tapetserare m.fl., och är funna på möbler och speglar utförda under skråtiden. Boken innehåller cirka 800 signaturer, namnteckningar, stämplar och etiketter från ca 550 olika mästare. Här ingår även ämbetsstämplar, hallstämplar och exportstämplar. Sammanställningen bygger till stora delar på Torsten Sylvéns tidigare böcker. Aldrig förr eller senare har det skapats sådan möbelkonst som under skråtiden, det svenska möbelhantverkets guldålder. Skråtiden i Sverige kan räknas från 1500-talet och upphävdes 1846. Den första allmänna skråordningen i vårt land är från 1669, och den garanterade statsmakternas beskydd och vissa privilegierför hantverkare att utöva sina yrken. Bland detaljfrågorna i skråordningen fanns kravet på att hantverkare skulle signera sina alster, vilket de dock inte alltid tog riktigt på allvar.

Läs mer

Torsten Sylvén

Mästarnas signaturer

Om boken

Stolen är kanske den viktigaste enskilda möbeln i all heminredning. Och stolar från skråtiden intar en central plats i vårt svenska möbelarv. Tosten Sylvéns senaste verk är en unik sammanställning av svenska stolar och stolmakare under denna period. Boken innehåller en kommenterad, rikt illustrerad förteckning över samtliga viktiga svenska stolmakare samt 130 signaturer och etiketter. Förteckningen omfattar förutom stolmakare också svarvare, bildhuggare, tapetserare, förgyllare och möbelhandlare i Sverige 1650-1850. Stolens guldålder behandlar också stolmakarnas arbetsmetoder och tekniska konstruktioner illustrerat med teckningar. Det möjliggör att i många fall klassificera en osignerad möbel och bestämma vem tillverkaren var. Torsten Sylvén, född 1915, är konstsnickare, möbelrenoverare och nestorn bland Sveriges möbelexperter. Han har tidigare givit ut bl.a. Mästarnas möbler (1996) som i första hand koncentrerade sig på byråar och skåp, Speglar - Spegelmakare och Fabrikörer i Sverige 1650-1850, tillsammans Elsebeth Welander-Berggren(2000). Med Stolens guldålder - Stolar och stolmakare i Sverige 1650-1850, fullbordar Torsten Sylvén sitt magnum opus om den svenska möbelkonstens storhetstid.

Läs mer

Stolens guldålder

Torsten Sylvén, Torsten Sylvén

Stolens guldålder

Om boken

Ett svenskt standardverk av två av landets ledande experter på området. Detta nya standardverk behandlar de svenska spegelmakarna och spegelfabrikörerna under perioden 1650-1850, det vill säga under det svenska konsthantverkets "guldålder". En hel kader av skickliga hantverkare svarade för en spegels tillkomst. Formgivaren, ramsnickaren, bildhuggaren och förgyllaren svarade för ramen. Spegelglaset tillverkades av glasblåsare eller glasmakare. Folieraren, med livet som insats, förvandlade det genomsiktliga planglaset till en reflekterande spegelglasskiva. Boken innehåller en kommenterad förteckning över de svenska spegelmakarna samt ca 150 signaturer, namnteckningar, etiketter samt hallstämplar. Torsten Sylvén, född 1915, är konstsnickare, möbelrenoverare och nestorn bland Sveriges möbelexperter. 1996 gav han ut sin stora möbelbibel Mästarnas Möbler. Elsebeth Welander-Berggren, född 1945, är fil kand i konstvetenskap och etnologi och har arbetat som expert för Stockholms Auktionsverk sedan 1970.

Läs mer

Speglar

Torsten Sylvén, Elsebeth Welander-Berggren, Torsten Sylvén

Speglar