Anders Öhman

Utforska författaren

Anders Öhman, född 1940, är journalist och sjökapten. Sexton år gammal gick Anders till sjöss i handelsflottan som befälselev och seglade ett par år på Syd- och Nordamerika samt Hawaii i linjefart.
Efter styrmans- och sjökaptensexamina i Stockholm 1959 - 62 återvände Anders som befäl till handelsflottans transoceana fart fram till 1965, då han började på Poppius Journalisthögskola i Stockholm och på sin fritid körde Djurgårdsfärjan.
Tidningen "Båtnytt" blev nästa arbetsplats. Där skrev Anders om båtar och båtliv fram till 1969 då han blev chefredaktör för den nystartade "Båt för alla". 1970 - 2001 var Anders medarbetare på Dagens Nyheter med båtar som specialitet.

Anders och Sven Yrvind möttes första gången på den flytande båtmässan i Stockholm 1981. Deras möte utvecklades till ett samarbete och skrivande  som efter tre år ledde fram till boken Med Bris mot Kap Horn, vilken bygger på omfattande källmaterial, loggböcker, sjökort, dagboksanteckningar, artiklar i svensk och utländsk båtpress, kompletterat med intervjuer.
  Anders är numera aktiv frilansade pensionär bosatt i Nynäshamn med sommarhus i skärgården.

Utgivning

Om boken

"Den bok som Du precis har öppnat är som en lärobok för grundskolan - i dess bästa bemärkelse. Fakta, inga märkvärdigheter. Var ligger världens vindistrikt och vad gör man där? Sätt dig med Ditt glas, häll upp, ta boken i näven och starta resan i fantasin eller kanske en gång på riktigt! Och ta Internet till hjälp att kika närmare på orterna, folken, individerna, produkterna. Utan monopolistiska pekpinnar! Var och en sin egen professor!" Att göra vin på frukterna av släktet Vitis, vindruvor, visade sig redan för många tusen år sedan vara en riktigt god idé som också kom att avspegla den kulturella utvecklingen i olika länder. Därmed är en bok som denna inte bara en vinbok utan också en anvisning till platser i världen knutna till historia och kulturer i många sammanhang. Kartorna och texterna leder läsaren till utflykter i litteratur, konst och musik och annat mänskligt skapande. Ur innehållet: Vad är vin?, Druvor, Att odla, göra, prova och lagra vin. I de stora vinländerna beskrivs de olika vinproducerande områdena. Dessutom beskrivs vinerna från "de mindre" länderna i Systembolagets sortiment. Här finns de; från Alsace till Österrike, från Bordeaux till Nya Zeeland. Nils Stormby är en av Sveriges främsta och mest erfarna vinexperter, innehavare av en av Sveriges största privata vinkällare, med bl.a. en unik samling av Chateau d´Yquem. Han är en ofta anlitad föredragshållare.

Läs mer

Anders Öhman, Nils Stormby, Jan Emzén

Stormbys vinatlas

Om boken

I nästan hela sitt liv har Sven Yrvind konstruerat, byggt och seglat småbåtar. Hans mest kända båtar är de som han kallat "Bris" - den första byggdes i mor Kerstins källare i Göteborg.

Sven är den förste svensk som ensam och i den minsta båten någonsin rundat Kap Horn den svåra vägen från öster till väster mitt i den kalla, mörka vintern. För sin prestation fick Sven The Royal Cruising Clubs medalj för gott sjömanskap, en utmärkelse som han delar med bland annat Sir Francis Chichester och Robin Knox Johnston. Det var kulmen på hans karriär som ensamseglare, vilken omfattar så skiftande äventyr som en segling till England i en fyrameters stäveka och en segling till Brasilien i en stagsegelskonare som var en ombyggd ångslup från artonhundratalet.
Boken är illustrerad med många unika och fängslande foton. De flesta är tagna av Sven, som även gjort samtliga kartor och flertalet båtritningar.

Anders Öhman ger här ett inträngande porträtt av människa bakom seglaren, båtbyggaren och konstruktören Sven Yrvind. Hur han både lyckas och misslyckas i sina strävanden men med hjälp av enkla levnadsvanor, gott humör och nyfikenhet genomfört vad många drömmer om.

Läs mer

Med Bris mot Kap Horn

Anders Öhman, Sven Yrvind

Med Bris mot Kap Horn