Memea Mohlin

Utforska författaren

Memea Mohlin är en av Sveriges mest kända hundtränare. Hon har ett brett register som innefattar både träning i lydnad för husbehov och tävlingslydnad. Hon är en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare och seminariehållare och har dessutom utkommit med ett flertal populära böcker.

Utgivning

Om boken

Hur går man tillväga för att framgångsrikt träna sin hund - oavsett om det gäller vardagsträning, tävling eller praktiskt arbete? Memea Mohlin, en av landets främsta hundtränare, förklarar hur hunden och ägaren blir ett fungerande team.

Det är av största vikt att du redan under hundens första levnadsår lär valpen att koncentrera sig. Har du under valpperioden låtit hunden upptäcka att den kan ignorera dig och intressera sig för annat blir det svårt att senare ta ifrån hunden den erfarenheten. Det är därför viktigt att grunden för din fortsatta träning blir rätt från början.

Vill du att din hund ska fungera i en tävlingsmiljö eller i praktiskt arbete är hundens förmåga att stänga distraktioner ute och lägga hela sitt fokus på dig en nödvändighet.

Lystra beskriver hur du med enkla medel blir framgångsrik i ditt tränande av hunden. Hur du får hunden att lystra till och bli uppmärksam på sin ägare - i alla situationer. Först när hunden kan grunderna är det dags att börja med själva utbildningen.

Ur innehållet:
· Rätt från start
· Lek mycket med din valp
· När valpen biter för hårt
· Vem har ansvaret?
· Stopp - hunden vinner på att vara lydig
· Hur lär hunden?
· Berömma kan man göra på många sätt
· Struktur på träningen
· Din känsla och din attityd
· Inkallning
· Lär valpen gå i koppel
· Från apportering till parkering
· Det allra sista och jobbigaste beslutet
· Träningsplan månad för månad

Läs mer

Memea Mohlin

Lystra

Om boken

Hur går man tillväga för att framgångsrikt träna sin hund - oavsett om det gäller vardagsträning, tävling eller praktiskt arbete? Memea Mohlin, en av landets främsta hundtränare, förklarar hur hunden och ägaren blir ett fungerande team.

Det är av största vikt att du redan under hundens första levnadsår lär valpen att koncentrera sig. Har du under valpperioden låtit hunden upptäcka att den kan ignorera dig och intressera sig för annat blir det svårt att senare ta ifrån hunden den erfarenheten. Det är därför viktigt att grunden för din fortsatta träning blir rätt från början. Vill du att din hund ska fungera i en tävlingsmiljö eller i praktiskt arbete är hundens förmåga att stänga distraktioner ute och lägga hela sitt fokus på dig en nödvändighet. Från uppmärksam valp till tjänstvillig hund beskriver hur du med enkla medel blir framgångsrik i ditt tränande av hunden. Hur du får hunden att lystra till och bli uppmärksam på sin ägare - i alla situationer. Först när hunden kan grunderna är det dags att börja med själva utbildningen.

Ur innehållet:
· Rätt från start
· Lek mycket med din valp
· När valpen biter för hårt
· Vem har ansvaret?
· Stopp - hunden vinner på att vara lydig
· Hur lär hunden?
· Berömma kan man göra på många sätt
· Struktur på träningen
· Din känsla och din attityd
· Inkallning
· Lär valpen gå i koppel
· Från apportering till parkering
· Det allra sista och jobbigaste beslutet
· Träningsplan månad för månad

Läs mer

Från uppmärksam valp till tjänstvillig hund

Memea Mohlin

Från uppmärksam valp till tjänstvillig hund

Om boken

Kontakt, motivation och precision är de viktigaste ingredienserna för att ditt tävlande i lydnadsklassen skall bli framgångsrikt.

I Lydnadsboken beskrivs träningen i alla moment steg för steg, från lydnadsklass I till elit och appell lägre högre elit. Boken tar också upp de vanligaste fallgroparna och berättar vad du kan göra för att undvika dem. Framför allt får du tips på vad du kan göra för att hunden skall finna träningen lustfylld och utföra momenten med den precision som krävs för höga betyg.

Memea Mohlin är en av Sveriges mest kända hundtränare. Hon har ett brett register som innefattar både träning i lydnad för husbehov och tävlingslydnad. Hon har bl.a. givit ut Aktivitetsboken, Innan det smäller - om förebyggande skotträning, Se vad jag säger - om hundars språk och videon Prata med hundar på hundars vis. Illona H-Falkeland har tagit boken färgfoton. För teckningarna svarar författaren och för layout och grafisk form Anders Thorsander respektive Ulf Lindahl.

Läs mer

Lydnadsboken

Memea Mohlin

Lydnadsboken

Om boken

Visst kan hundar prata! De har ett fantastiskt kroppsspråk och ett stort antal läten. Men det krävs stor kunskap för att vi människor ska förstå vad de säger.

Att studera hundars språk är fascinerande. Två hundar möter varandra och börjar genast konversera livligt. Deras beteenden varierar beroende på om de känner varandra sedan tidigare, och om de gillar eller ogillar varandra.
I Hundmöten får vi möta ett antal hundar och lära oss "höra" vad de säger till varandra i olika situationer. Pedagogiska illustrationer och foton tydliggör exemplen i texten.
Genom att lära oss hundarnas eget språk kan vi, i vår tur, lättare kommunicera och få dem att förstå vad vi vill.
Det är en spännande och viktig kunskap som är nödvändig för att få en fin kontakt och en väl fungerande samvaro med den egna hunden.

Läs mer

Hundmöten

Memea Mohlin

Hundmöten

Om boken

Hunden behöver både fysisk och psykisk aktivitet för att få stimulans och utlopp för sin energi och nyfikenhet. De är fantastiskt läraktiga och anpassningsbara djur som kan lära sig i princip vad som helst. En del lär sig även sådant som vi aldrig har velat att de skulle kunna. Är du som hundägare aktiv med din hund ökar hundens intresse för dig som person och det skapar en bättre kontakt som ni båda har glädje och nytta av. Men det är inte alltid så lätt att hitta på nya roliga övningar. Oftast tryter den egna fantasin innan hundens energi tar slut. Aktivitetsboken är en bok fylld med övningar, enkla och svårare, som du kan göra tillsammans med din hund, både inomhus och utomhus. Övningar som tränar hundens balans och luktsinne och övningar där hunden måste tänka till för att själv finna lösningar.

Läs mer

Aktivitetsboken

Memea Mohlin

Aktivitetsboken

Om boken

En grundförutsättning för att hunden inte ska bli skotträdd, är att du som hundägare reagerar i tid om hunden visar det minsta lilla obehag inför skott. Undvik skotträdsla är en bok om förebyggande träning, men här får du även tips om hur du kan träna en redan skottberörd hund.

Om alla hundägare utgick från att deras nya valp skulle utveckla skotträdsla och tränade valpen därefter skulle problemet med skotträdsla antagligen vara ganska ovanlig.
För likaväl som hunden kan lära sig att förknippa skott med obehag kan den lära sig att förknippa det med något positivt - om hundägaren har kunskap i hur hon ska bete sig.
Undvik skotträdsla är en bok om förebyggande träning, men den ger också tips om hur du kan träna en redan skottberörd hund.
Boken är en nyutgåva av Innan det smäller som utkom i original 1996.

Innehåll:

· Skotträdd eller skottberörd
· Hur uppfattar örat ett skott?
· Fördisponerad skotträdsla
· Rädslan för skott ofta inlärd
· Uppmuntra inte hundens rädsla
· Känsliga perioder
· Vänj valpen, unghunden vid skott
· Olika sätt att träna den skottberörda hunden

Läs mer

Undvik skotträdsla

Memea Mohlin

Undvik skotträdsla

Om boken

Hundar har ett rikt språk, men det består endast till en liten del av ljud. I stället kommunicerar de med gester, rörelser och mimik. Idag består hundars flockmedlemmar vanligtvis av en eller flera människor. Följaktligen är det med oss hunden kommunicerar. Vi förstår dem inte alltid, men svarar dem ofta ändå genom att, på människors vis, tala med många ord. För att kunna umgås med hunden måste vi kunna förstå vad den säger med sitt kroppsspråk, men också bli medvetna om vårt eget. Vad tjänar det till att vi förstår vad hunden säger om vi ändå svarar den ?goddag yxskaft?? I Se vad jag säger får vi lära oss grunderna i hundars kroppsspråk. Med hjälp av dessa kunskaper kommer vi och våra hundar att kunna ?tala? med och förstå varandra, och få en ännu rikare samvaro. Memea Mohlin har i många år framgångsrikt arbetat med att söka förklaringar och åtgärda problem mellan hundägare och hund. I den här boken vänder hon tillbaka till ursprunget för att på sitt vanliga fantasifulla och lättfattliga sätt lära oss hundarnas språk.

Läs mer

Se vad jag säger

Memea Mohlin

Se vad jag säger

Om boken

Inkallning är så mycket mera handlar om inkallning och i vidare bemärkelse om ömsesidig respekt och kommunikation, om inlärning för både valpen och den vuxna hunden. Denna nyutgåva kan läsas i förebyggande syfte eller när man vill lära hunden ändra ett felaktigt beteende. Att lära hunden ?Hit? eller ?Kom? är både snabbt och enkelt gjort. De allra flesta hundar vet också vad de orden betyder. Har de inget bättre för sig kommer de glatt när vi kallar. Intressantare vore förstås om de hörsammade vårt rop även när haren flyr iväg mitt framför nosen. Men att lära hunden att respektera budskapet i den akuta situationen är inte lika lätt. I en inkallningssituation har hunden övertaget: det är helt upp till hunden vad den gör av situationen eftersom den är betydligt snabbare än sin ägare ? något de allra flesta hundar är väl medvetna om. Vem hunden kommer att välja (dig eller haren) beror till största delen på vilken relation ni två har till varandra. Ur innehållet: Lära hunden inkallning ? Valpträning ? Några roliga övningar ? Respektera mig ? Rollen som ledare ? Ett nej är ett nej ? Pratar du med din hund? ? Tålamod är ofta synonymt med tjat ? Inlärning ? Vänta på tillåtelse ? Lära bort olater ? Kopplet en bov i dramat ? Skaffa en hund till ? Roligare promenader ? Inkallning är inte det viktigaste ? Jakthunden

Läs mer

Inkallning är så mycket mera

Memea Mohlin

Inkallning är så mycket mera