Hélène Carrère d`Encausse

Utforska författaren

Hélène Carrère d’Encausse är historiker med Ryssland som specialitet. Hon har varit medlem av Franska Akademien sedan 1991 och är dess ständiga sekreterare. Hon har utgivit åtskilliga böcker om rysk historia, La Gloire des Nations, Le Malheur russe, Lénine, La Russie inachevée bland andra.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Henri Troyat, Hélène Carrère d`Encausse

Katarina den stora