Péter Esterházy

Utforska författaren

Péter Esterházy (1950–2016) var en av Ungerns allra främsta författare, översatt till ett tjugotal språk, mottagare av ett flertal internationella priser. I sitt hemland var han sedan mitten av 1980-talet en av de viktigaste kulturpersonligheterna, en samlande gestalt för kulturarbetare från olika läger, men också ständigt omdebatterad och utsatt för kritik och angrepp från den politiska yttre högerkanten. Han kom från en adlig familj som är intimt sammanlänkad med landets historia. Men när Péter Esterházy föddes hade familjen fråntagits alla sina privilegier av den kommunistiska regimen, och när han var ett år förvisades de till ett kollektivjordbruk på landsbygden där de bodde i en enrummare fram till 1957, då de kunde flytta tillbaka till Budapest.

Norstedts gav under närmare tjugo år ut hans verk, Hjärtats hjälpverb (1988), Nedför Donau eller Grevinnan Hahn-Hahns blick (1994), Hrabals bok (1996), En kvinna (2001), Harmonia Caelestis (2004) och Rättad utgåva (2005). Dessutom utgavs 2002 Protokollen, med ena delen skriven av Nobelpristagaren Imre Kertész och den andra av Esterházy.
Senare böcker på svenska, Ingen konst (2010), Esti (2014) och Markus-versionen (2015) har utgivits på Svante Weylers förlag. Svante var sedan 1990-talet hans entusiastiska förläggare på Norstedts och blev mycket god och nära vän med Esterházy.

Många betraktar Harmonia Caelestis och den efterföljande Rättad utgåva som hans magnum opus. Den första är en sjuhundrasidig släktsaga om ätten Esterházy och spänner över femhundra år på en vindlande prosa full av ironier och brott i kronologin, och med den egenheten att förfäderna alla beskrivs som "min far". Precis innan boken utkom fick författaren beskedet att hans nyligen avlidne far under en tid varit angivare till den kommunistiska säkerhetstjänsten. Det blev utgångspunkten för Rättad utgåva, som tar avstamp i Harmonia Caelestis, vrider och vänder på faderns angiveri och vad det betydde för honom själv och för familjehistorien.

I sitt invigningstal till Bok & Bibliotek 2015 i Göteborg skrev han: "En bra roman är aldrig spikrak, den säger på en och samma gång både ja och nej, den ser allt, det förflutna, nuet och framtiden, hur som helst vill den alltid allt." På många sätt går det inte bättre än att på så sätt sammanfatta Esterházys unika europeiska författarskap – alltid vindlande och tveeggad, ständigt engagerande och utmanande.

Utgivning

Om boken

Bara någon vecka innan hans magnus opus, romanen Harmonia Caelestis som handlar om den berömda släkten Esterházys historia genom fem sekler, skulle publiceras i Ungern kallades Péter Esterházy upp till inrikesministeriet i Budapest. Där lämnade man över en tjock akt till honom. När han slog upp den kände han genast igen sin faders handstil på den första av de rapporter till den ungerska säkerhetstjänsten som akten innehöll. Hans far, greve Matyas Esterházy, hade varit angivare och vare sig sonen eller någon annan hade anat någonting. Vad skulle nu Péter göra? Han beslöt att låta publiceringen av Harmonia ske som avsett, och romanen blev en oerhörd framgång, i hemlandet liksom i Europa, på svenska kom den våren 2004. Men samtidigt och i fullständig hemlighet satte sig Péter Esterházy ned och skrev en ny bok, en "rättad utgåva" där han dels redogör, ofta in i minsta detalj, för faderns angiverier, dels reflekterar över vad det betyder för honom själv och hans bild av familjehistorien. Rättad utgåva är en alldeles unik bok och tillsammans med Harmonia Caelestis utgör den ett monument över västeuropas historia från renässansen och framåt, i all dess glans och i all dess smuts.

Läs mer

Péter Esterházy

Rättad utgåva

Om boken

nära 500 år har den ungerska släkten Esterházy spelat en ledande roll i Centraleuropa. Péter Esterházy, som skulle varit en i raden av grevar och ministrar om inte revolutioner och krig kommit emellan, har skrivit en säregen släktsaga.

I romanens första del skildrar han sin berömda släkts öden under 500 år. I den andra berättar han om sin egen familj och särskilt om fadern, som fick se familjens egendomar konfiskerade av den kommunistiska regimen.

Harmonia Cae;lestis är som ett monument över centraleuropeisk historia, men Esterházys ironiska stil och uppbrutna kronologi skapar den nödvändiga självkritiska distansen.

Läs mer

Harmonia Caelestis

Péter Esterházy

Harmonia Caelestis

Om boken

En man, en ungersk författare bosatt i Budapest, kom ?en vacker dag i april nittonhundra?på den fruktbara tanken att tillbringa ett par eller på sin höjd tre dagar i Wien?. Resan gjordes efter kommunismens fall och den blev såväl ödesdiger som minnesvärd. Mannen tvingades att stiga av tåget före gränsen, man påstod att han inte deklarerat den medhavda valutan på korrekt sätt. Man tvingade honom att skriva under ett protokoll. Denna bokens första berättelse är hans egna, justerade, protokoll över resan. En annan man, också han ungersk författare bosatt i Budapest och den förste författarens mycket gode vän, vill göra en resa till Wien. Honom plågar inte tulltjänstemännen, men en dålig rygg och tanken på vännens sorgesamma upplevelser på sin resa. Han skriver en berättelse om allt detta, tillägnar den sin vän och ger den det torrt ironiska namnet ?Liv och litteratur?. Protokollen utgavs i samband med att Imre Kertész mottog Nobelpriset i litteratur 2002 i Stockholm.

Läs mer

Protokollen

Imre Kertész, Péter Esterházy

Protokollen

Om boken

I nittiosju avsnitt, det kortaste tre rader, det längsta tre sidor, som alla inleds med orden ?Det finns en kvinna? skildrar Péter Esterházy förhållandet mellan en man och hans kvinnor. De är hustru och moder, älskarinna och väninna. Texten kastar sig mellan innerlighet och ironi, mellan djupt allvar och rena skojet. Det är omöjligt att finna en fast punkt i hans skildring av kärlekens och erotikens innersta väsen. Péter Esterházy är nog en författare som avvisar tanken på att det finns fasta punkter. Det kanske sammanhänger med hans långa erfarenhet av att leva under kommunismen. Och av att leva samman med kvinnor.

Läs mer

En kvinna

Péter Esterházy

En kvinna