Protokollen

Författare

Imre Kertész

Péter Esterházy

Översättare

Erik Rosenberg

Protokollen

2002-12-10

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Kategori

Romaner

Översättare

Erik Rosenberg

Författare

Publiceringsdatum

2002-12-10

Bokinformation

Originaltitel

Jegyzokönyv, Élet és irodalom

Originalspråk

Svenska

Format

Häftad

Produktion

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Produktdetaljer

ISBN

9789113011936

Antal Sidor

60

Vikt (kg)

0.097

Ryggbredd (mm)

5

Höjd (mm)

185

Bredd (mm)

122

Böcker av författaren

Om boken

Budapest 1944. En polis tvingar ut en ung jude ur skolbussen. Den fjortonårige pojken begriper inte alls vad saken gäller. Tillsammans med tusentals andra judar sätts han på ett tåg och först när dörrarna till godsfinkan slås upp och vakterna tvingar ut dem förstår han: ryktena om dödslägren som han aningslöst avfärdat var sanna.

Mannen utan öde är en av världslitteraturens starkaste skildringar av koncentrationslägrens verklighet. Det är en märkligt annorlunda berättelse om en ung pojkes väg till Auschwitz, Buchenwald och Seitz - och om hans mirakulösa retur därifrån!

Den ungerske författaren Imre Kertész var deporterad under andra världskriget. Mannen utan öde är dock inte självbiografisk i vanlig mening men skrämmande allmängiltighet...

Läs mer

Imre Kertész, Georg Klein, Eva Klein

Mannen utan öde

Om boken

Med denna trilogi om en man utan öde blev Imre Kertész ett världsnamn inom litteraturen, vars vittnesbörd om koncentrationslägren och arvet efter dem hör till det viktigaste som publicerats i Europa efter kriget.

Mannen utan öde berättar historien om den fjortonårige György Köves, som sätts tillsammans med tusentals andra judar på ett tåg, men först när dörrarna slås upp till godsfinkan och de tvingas ut av vakterna förstår han att de rykten om dödslägren som han tidigare avfärdat var sanna. Detta är romanen om hans väg dit, och resan tillbaka.

I Fiasko får vi möta den medelålders författaren, med ett manus som ingen vill publicera om sina erfarenheter från nazisternas förintelseläger. Han känner sig som en fånge i sin lilla lägenhet, och börjar i stället skriva på en annan roman, om en man som är fast i ett totalitärt samhälle och som får en möjlighet att fly, men inte gör det.

En kaddish är en bön på arameiska, en viktig del av den judiska gudstjänsten. I Kaddish för ett ofött barn läser berättaren sin kaddish över det barn som han vägrar ge liv åt, till dne värld som sett Auschwitz födas.

Läs mer

Mannen utan öde, Kaddish för ett ofött barn, Fiasko

Imre Kertész

Mannen utan öde, Kaddish för ett ofött barn, Fiasko

Om boken

I Imre Kertész författarskap är gränserna mellan vad som är roman och vad som är essä inte knivskarpa. I dessa essäer och tal återkommer han till sitt stora ämne: vad gör vi med erfarenheterna från Förintelsen?

Kan vi överhuvudtaget lära oss något av Auschwitz? Efter att som tonåring ha sett fasorna i Buchenwald och som vuxen författare ha skrivit ett av de mest betydande vittnesmålen från nazisternas koncentrations- och utrotningslägren, Mannen utan öde, har Imre Kertész outtröttligt sysselsatt sig med själva innebörden av det som hände där och hur mänskligheten ska handskas med den erfarenheten. För Kertész är inte lägren någon isolerad judisk angelägenhet.

"Jag menar att vi varken kränker eller förminskar judenhetens tragedi, om vi i dag, mer än femtio år efter att Förintelsen inträffade, betraktar den som en världserfarenhet, som ett europeiskt trauma." Trots att uppgiften nästan är omöjlig är det litteraturens uppgift att försöka skapa en föreställning om det ofattbara. Kertész vänder på Theodor Adornos berömda yttrande om att man efter Auschwitz inte kan skriva någon poesi: "efter Auschwitz kan man bara skriva poesi om Auschwitz."

I denna samling tal och essäer från 1989 och framåt, inklusive den föreläsning han höll när han tog emot Nobelpriset 2002, kommenterar Imre Kertész både de egna verken och de erfarenheter som födde dem. Särskilt det dubbla ödet att först vara inspärrad i ett läger och sedan vara inspärrad i ett totalitärt samhälle under fyrtio år.

Det landsförvisade språket ger en unik inblick i Imre Kertész idévärld, den värld som gjort honom till en av vår tids främsta författare.

Läs mer

Det landsförvisade språket

Imre Kertész

Det landsförvisade språket

Om boken

Bara någon vecka innan hans magnus opus, romanen Harmonia Caelestis som handlar om den berömda släkten Esterházys historia genom fem sekler, skulle publiceras i Ungern kallades Péter Esterházy upp till inrikesministeriet i Budapest. Där lämnade man över en tjock akt till honom. När han slog upp den kände han genast igen sin faders handstil på den första av de rapporter till den ungerska säkerhetstjänsten som akten innehöll. Hans far, greve Matyas Esterházy, hade varit angivare och vare sig sonen eller någon annan hade anat någonting. Vad skulle nu Péter göra? Han beslöt att låta publiceringen av Harmonia ske som avsett, och romanen blev en oerhörd framgång, i hemlandet liksom i Europa, på svenska kom den våren 2004. Men samtidigt och i fullständig hemlighet satte sig Péter Esterházy ned och skrev en ny bok, en "rättad utgåva" där han dels redogör, ofta in i minsta detalj, för faderns angiverier, dels reflekterar över vad det betyder för honom själv och hans bild av familjehistorien. Rättad utgåva är en alldeles unik bok och tillsammans med Harmonia Caelestis utgör den ett monument över västeuropas historia från renässansen och framåt, i all dess glans och i all dess smuts.

Läs mer

Rättad utgåva

Péter Esterházy

Rättad utgåva

Om boken

Likvidation är Imre Kertész första roman efter Nobelpriset. Med den avslutar han den svit romaner som inleddes med Mannen utan öde och som tar sin utgångspunkt i Auschwitz och förintelsen av Europas judar. Den nya romanen handlar om den svåra friheten och kopplar samman arvet från Förintelsen med kommunismen och dess fall i slutet av 80-talet. En man, kallad B., författare och översättare av tysk litteratur, tar 1990 sitt liv. Han efterlämnar bl a en teaterpjäs med namnet Likvidation. I pjäsen förutskickade han det öde som också drabbade hans förlag som följd av kommunismens fall, nämligen just likvidation. En vän till författaren och redaktör på förlaget tror dock att han också efterlämnat en roman och sökandet efter detta manuskript är det som driver berättelsen. B. var född i Auschwitz, levde sitt liv fången i kommunismen och stod inte ut med tanken på ett liv i den nya friheten. Detta är romanens bärande tanke: vad händer med människor som släpps fria? Hur kommer man till rätta med sin egen anpasslighet? "Likvidation är ett unikt litterärt, mänskligt och historiskt dokument" skriver en ledande tysk kritiker, med den här boken avslutas en epok. Så är det. Ett mästervek av en nobelpristagare. Orig titel Felszámolás Översättning Ervin Rosenberg Omslag Elsa Wohlfart Larsson Imre Kertész Auschwitz-romaner: Mannen utan öde Fiasko Kaddisch för ett ofött barn Likvidation Essäböckerna: Galärdagbok En annan

Läs mer

Likvidation

Imre Kertész

Likvidation

Om boken

nära 500 år har den ungerska släkten Esterházy spelat en ledande roll i Centraleuropa. Péter Esterházy, som skulle varit en i raden av grevar och ministrar om inte revolutioner och krig kommit emellan, har skrivit en säregen släktsaga.

I romanens första del skildrar han sin berömda släkts öden under 500 år. I den andra berättar han om sin egen familj och särskilt om fadern, som fick se familjens egendomar konfiskerade av den kommunistiska regimen.

Harmonia Cae;lestis är som ett monument över centraleuropeisk historia, men Esterházys ironiska stil och uppbrutna kronologi skapar den nödvändiga självkritiska distansen.

Läs mer

Harmonia Caelestis

Péter Esterházy

Harmonia Caelestis

Om boken

En litterär dagbok från 1990-talet som skildrar författarens väg från den tidigare totala anonymiteten till en plats i den litterära offentligheten. Samtidigt anger titeln att den ?evige? lägerfången Kertész inte riktigt kan tro att det handlar om honom själv. Dagboksromanen En annan kan läsas som en fortsättning på Galärdagbok, som kom ut på svenska 2002. I En annan noterar Imre Kertész upplevelser från det 90-tal som för honom innebar ett slags födelse som författare, mötet med en större publik, framför allt i Tyskland. För hans hemland Ungern innebar samma tid den mödosamma förvandlingen från diktatur till demokrati. Titeln En annan är hämtad från en dikt av Rimbaud där denne säger att "jag är en annan". Tanken tilltalar den "evige" lägerfången Kertész som inte riktigt kan se att den framgångsrike författaren är densamme som den marginaliserade överlevaren. Han skildrar detta i resebilder från Tel Aviv, Berlin, Leipzig och Wien, i minnen av barndom och i insprängda små berättelser. En annan är på samma sätt som föregångaren Galärdagbok ett viktigt dokument för förståelsen av en av vår tids främsta författare, som ju som bekant fick Nobelpriset 2002.

Läs mer

En annan

Imre Kertész

En annan

Om boken

En man, en ungersk författare bosatt i Budapest, kom ?en vacker dag i april nittonhundra?på den fruktbara tanken att tillbringa ett par eller på sin höjd tre dagar i Wien?. Resan gjordes efter kommunismens fall och den blev såväl ödesdiger som minnesvärd. Mannen tvingades att stiga av tåget före gränsen, man påstod att han inte deklarerat den medhavda valutan på korrekt sätt. Man tvingade honom att skriva under ett protokoll. Denna bokens första berättelse är hans egna, justerade, protokoll över resan. En annan man, också han ungersk författare bosatt i Budapest och den förste författarens mycket gode vän, vill göra en resa till Wien. Honom plågar inte tulltjänstemännen, men en dålig rygg och tanken på vännens sorgesamma upplevelser på sin resa. Han skriver en berättelse om allt detta, tillägnar den sin vän och ger den det torrt ironiska namnet ?Liv och litteratur?. Protokollen utgavs i samband med att Imre Kertész mottog Nobelpriset i litteratur 2002 i Stockholm.

Läs mer

Protokollen

Imre Kertész, Péter Esterházy

Protokollen

Om boken

I tjugo år försökte Imre Kertész skildra sina upplevelser från de nazistiska koncentrationslägren, som han överlevt med hjälp av en lögn. Han föddes 1929 och var efter kriget verksam som journalist, översättare och författare. När Mannen utan öde efter många om och men var klar och kom ut bemöttes den med tystnad. I det kommunistiska Ungern tyckte man att boken hade fel "tendens". Hela denna plågsamma process gestaltade han i Fiasko, andra delen i hans romantrilogi. Under samma period förde han dagbok, där han reflekterade över de svårigheter och konstnärliga problem som han ständigt konfronterades med. Galärdagbok följer samma tradition som Gombrovics berömda dagböcker. I dag anses Kertész vara en av Ungerns främste författare.

Läs mer

Galärdagbok

Imre Kertész

Galärdagbok

Om boken

I nittiosju avsnitt, det kortaste tre rader, det längsta tre sidor, som alla inleds med orden ?Det finns en kvinna? skildrar Péter Esterházy förhållandet mellan en man och hans kvinnor. De är hustru och moder, älskarinna och väninna. Texten kastar sig mellan innerlighet och ironi, mellan djupt allvar och rena skojet. Det är omöjligt att finna en fast punkt i hans skildring av kärlekens och erotikens innersta väsen. Péter Esterházy är nog en författare som avvisar tanken på att det finns fasta punkter. Det kanske sammanhänger med hans långa erfarenhet av att leva under kommunismen. Och av att leva samman med kvinnor.

Läs mer

En kvinna

Péter Esterházy

En kvinna

Nyheter

27 januari 2023

Därför är berättelserna om Förintelsen så viktiga

NyheterFörintelsen