Carola Hansson

Foto: Leif Hansen

Utforska författaren

Carola Hansson (född 1942) debuterade som författare 1983 med Det drömda barnet. Dessförinnan hade hon doktorerat på en avhandling om tidig rysk modernism, och hon publicerade i mitten av 80-talet en mycket uppmärksammad bok med intervjuer med ryska kvinnor. Hon arbetade dessutom en tid som dramaturg på SVT. Sedan debuten har hon publicerat åtta romaner. Genombrottet kom med Andrej (-94) som handlar om familjen Tolstoj. Andrej och romanen Den älskvärde som utkom år 2000 nominerades bägge till Augustpriset.


Utmärkelser
Stipendium från Svenska Akademin, 1991
Bonnierpriset, 1992
Lundequists litterära pris, 1994
Torgny Segerstedts stipendium 1995
Sveriges radios romanpris, 1995
Signe Ekbladh-Eldhs pris, 1996
Svenska Dagbladets pris, 1997
Siripriset, 2005
Samfundet De Nios pris, 2006
Doblougska priset, 2006

Utgivning

Om boken

Läs mer

Carola Hansson

Pojken från Jerusalem

Om boken

Strax efter första världskriget lämnar två unga systrar, Agnes och Adina, sin hemstad Uppsala för att fara iväg till Kina som missionärer. Gud har kallat dem - men den lille brodern som de lämnat bakom sig plågar deras samveten.

I Kina är de med och öppnar en missionsstation i staden Changsha i Hunanprovinsen. Vi får följa deras verksamhet fram till slutet av 1930-talet under en tid som blir allt oroligare med strider mellan nationalister och kommunister och så småningom också en framryckande japansk ockupationsarmé. Missionsverksamheten går trögt bland en befolkning som redan är välförsedd med religioner. Tvivel ansätter systrarna, som grubblar över det rättfärdiga i att försöka ersätta buddism och taoism med kristendom och om kristnandet verkligen är viktigare än kampen för ett mera rättvist samhälle.

Mästarens dröm är en stort anlagd och djupt angelägen roman om den religiösa erfarenheten. Den rymmer starka känslor och en rad lika poetiska som pregnanta porträtt, samtidigt som den väcker högaktuella frågor om tro och tvivel, om möten mellan olika kulturer och religioner, liksom om kärlekens och altruismens möjligheter.
Romanen bygger på dokumentärt material och Carola Hansson har också besökt Changsha och funnit rester av den gamla missionsstationen. Hennes färgrika och ofta skakande skildringar av Sydkina under mellankrigstiden har en mycket autentisk prägel.

Läs mer

Mästarens dröm

Carola Hansson

Mästarens dröm

Om boken

Ungern 1956. Ryssarna invaderar; från många håll i landet kommer rapporter om rena massakrer. I en skola lovar lärarinnorna, däribland Magda, att barnen skall få göra en söndagsutflykt upp i bergen - i själva verket flyr de alla över gränsen till Österrike. Magda lämnar allt, även den man hon älskar, utan att veta vad som hände honom och hans vänner när de närmade sig de ryska stridsvagnarna.

Barnen skingras åt olika håll. Så småningom kommer Magda ensam till Wien där hon möter Thomas och gifter in sig i hans borgerliga familj. Men hon lever i en alltmer förtvivlad känsla av overklighet och främlingskap - den sista delen av romanen utspelas på sinnessjukhuset Steinhof.

Carola Hanssons roman handlar om vad som händer en människa som förlorar sitt förflutna, som plötsligt inser vad det egentligen betyder att byta land, byta språk.

Läs mer

Steinhof

Carola Hansson

Steinhof

Om boken

»Hurdan var han egentligen, din far?« Frågan tycks oskyldig, men för den kvinna som för ordet i Carola Hanssons nya roman åstadkommer den ett jordskred. Plötsligt inser hon hur lite hon vet om den fåordige men älskade fadern som varit död i tjugo år. Vem var han då? Hon påbörjar ett sökande som snart lika mycket kommer att inbegripa tingen han omger sig med som den tid i vilken han formats.

Frågorna ställs medan modern, som fortfarande lever, sakta men säkert går in i ett mörker där språket upplöses och minnena förvandlas till fantasier och drömmar. Besöken hos modern, skildrade med ömsint saklighet, varvas med försöken att fixera bilden av fadern.

Läs mer

Den älskvärde

Carola Hansson

Den älskvärde