Herman Lindqvist

Foto: Johanna Jansson

Utforska författaren

Herman Lindqvist (född 1943) har med sina kåserisamlingar och sitt populärhistoriska verk Historien om Sverige blivit en av Sveriges mest lästa och älskade författare. Hans biografi Napoleon låg etta på bestsellerlistan för fackböcker hösten 2004.

 

 

Utgivning

Om boken

Läs mer

Herman Lindqvist

Historien om Sverige

Om boken

Efter många års tystnad återkommer Herman Lindqvist som kåsör. Blå tummen - Med prinsessornas hopkok är hans tionde kåserisamling.

De flesta av kåserierna i denna samling är nyskrivna och handlar om det Herman Lindqvist helst skriver om: kulturkollisioner i mötet mellan svenskt och franskt, roliga händelser i vardagen, sina tillkortakommanden som hemsnickare och husägare, upplevelser under resor jorden runt. I ett särskilt kapitel berättar kungen, drottningen och kronprinsessan Victoria för Herman om slotts- och hovlivet.

Läs mer

Blå tummen

Herman Lindqvist, André Prah

Blå tummen

Om boken

Efterlängtad engelskspråkig utgåva av Herman Lindqvists Historien om Sverige - Från istid till framtid.

En engelskspråkig version av Herman Lindqvists svenska enbandshistoria Från istid till framtid. Från många håll har man efterlyst en sådan. Vår utgåva är tänkt både för bokhandel och turistmarknaden och för specialmarknader som exportföretag, UD, Svenska institutet, Sweorna m fl. En riktig svensk historia på engelska har hittills saknats, och vad kunde vara lämpligare än Hermans svenska enbandshistoria. Översättningen är gjord av Rodney Bradbury och har fackgranskats av John Toler.

Läs mer

A History of Sweden

Herman Lindqvist

A History of Sweden

Om boken

Herman Lindqvist berättar för första gången historien om Sveriges drygt sjuttio drottningar, från vikingatidens Sigrid Storråda till dagens Silvia.

Historien om alla våra drottningar börjar för över tusen år sedan, då saga och sanning blandas, och slutar med drottning Silvias egen berättelse i tiden och kronprinsessan Victorias tankar om framtiden.
Det är historien om drygt sjuttio färgstarka kvinnor där några är myt, några är helgon, och många har spelat maktspel bätre än sina män. Bara drygt tjugo av våra drottningar har haft inhemsk bakgrund, alla de övriga har kommit från ett tiotal europeiska länder, och de flesta har brutit på tyska.
Drottningarna var unga då de kom. Den yngsta, drottning Margareta, var bara tio år, de flesta var under
tjugo, men de har alla haft samma huvuduppgift: att så fort som möjligt nedkomma med en tronarvinge,
helst flera i reserv. De har sällan mött mannen de ska gifta sig med, inte ens sett en bild av honom. De har
inte talat hans språk eller tidigare varit i hans land. Efter giftermålet har de sällan fått återvända hem för att
återse sina familjer. Ända fram till 1900-talet har äktenskapen haft politiska, ekonomiska och dynastiska
motiv, de har beslutats av föräldrar och riksråd för att garantera ett fredsavtal eller stärka en allians eller
för att upphöja och berika kungens familj. Alla utom två har kommit från andra kungafamiljer eller furstliga
eller adliga ätter. En enda, drottning Silvia, har haft ett normalt yrkesliv utan tanke på att hon en dag
skulle bli drottning.
Sveriges historia är inte bara dess konungars, brukar det heta. Sveriges historia är också dess
drottningars, för utan dem hade det aldrig blivit några kungar. Drottningen har varit den livgivande, den fredsbringande, hon har fått vara föredöme och ideal.
Herman Lindqvists bok är den första som berättar om alla våra drottningar och skriver in dem i historien.

Läs mer

Historien om alla Sveriges drottningar

Herman Lindqvist

Historien om alla Sveriges drottningar

Om boken

En biografi

Vad rörde sig egentligen under Napoleons hatt? Herman Lindqvist berättar inspirerat den sagolika historien om den lille korsikanske invandraren som blev alla fransmäns kejsare och Europas mäktigaste härskare sedan Romartiden.

Inte sedan Romartiden hade någon styrt över ett så stort rike eller kommenderat så väldiga arméer som Napoleon Bonaparte. Han drömde om ett Europa med en valuta, en lag och en huvudstad: Paris. Hans dröm kostade miljoner människor livet. Hans krig, hans reformer och beslut har påverkat folken i Europa, Sydamerika och USA ända fram till våra dagar.

Ändå var det inte Frankrike som var hans ungdoms dröm, det var Korsika. Napoleon kunde inte ett ord franska då han kom till Frankrike, han förblev korsikan hela sitt liv och som en korsikansk klanhövding delade han ut kungariken och furstendömen till sina sju syskon. Bland hans främsta rivaler fanns Jean Baptiste Bernadotte som blev kung Karl XIV Johan. Deras inbördes kamp var bitter och pågick ända till dödsbädden.

Historien börjar på Korsika och slutar på S:t Helena. Det är berättelsen om den fattige korsikanske patrioten, den passionerade kvinnokarlen och ivrige brevskrivaren som ville bli författare eller vetenskapsman men som i den franska revolutionens virvlar såg sin chans och blev sin tids mäktigaste man. Hur var det möjligt? Vad fick honom att för exakt 200 år sedan sätta kejsarkronan på sitt huvud? Var det storhetsvansinne eller den logiska belöningen för alla hans segrar?

Herman Lindqvist berättar fascinerat och medryckande den otroliga historien om Napoleon.

Läs mer

Napoleon

Herman Lindqvist

Napoleon

Om boken

Kungen ska sprängas i luften! Det ska ske på säsongens sista galamiddag på Stockholms slott. Bakom attentatet ligger en krigsskadad svensk f d legosoldat med brokig bakgrund. Han inbillar sig att han är ättling till en av Sveriges medeltida kungar och att han ska spränga sig fram till tronen. Han har installerat sig i en affär mitt emot slottet och redan fått sprängladdningen på plats. Under tiden har Erik Lagerfelt, svensk fotograf och reporter bosatt i Paris, kommit ett historiskt smycke på spåren, en gigantisk rubin som han tror finns gömd på Stockholms slott. Han beslutar sig för att göra ett reportage om galamiddagen på slottet samtidigt som han ska leta efter smycket som varit försvunnet i tvåhundra år. Det påstås vila en förbannelse över rubinen, alla som rört vid den har omkommit under dramatiska omständigheter. Ett par dagar innan Erik Lagerfelt kommer till Stockholm har en städerska hittat stenen, och utan att någon förstår hur unik den är hängs den upp som dekoration i slottsintendentens rum. Timmarna innan legoknekten ska utlösa sina sprängladdningar passerar Erik den galne mannens affär och känner igen honom från Balkan och Irak. Konfrontationen blir våldsam. Upplösningen helt oväntad. Rubinen är en fristående fortsättning på Krokodilen och utspelas i Paris och Stockholm.

Läs mer

Rubinen

Herman Lindqvist

Rubinen

Om boken

Från istid till framtid är en inspirerande och entusiastisk snabbrepetition av eller introduktion till Historien om Sverige från del I till och med del IX. Så blev de första 14 000 åren! Den sista av de kronologiskt ordnade delarna i Herman Lindqvists Historien om Sverige, del X, är en sammanfattning i en enda bok av hela historien ända från islossningen in i 2000-talet. Det blir en helt nyskriven snabbrepetition av eller introduktion till de senaste 14 000 årens svenska historia, så som den berättats betydligt utförligare i de tidigare delarna. Den kommer också att förses med intressanta tabeller och statistiska uppgifter, kungalängder, statsministrar, regeringar, krig och freder mm mm. Den ska kunna användas som en lärobok eller snabbkurs i vår historia, men också vara en aptitretare för dem som ännu inte läst de nio tidigare delarna

Läs mer

Historien om Sverige. Från istid till framtid

Herman Lindqvist

Historien om Sverige. Från istid till framtid

Om boken

Herman på strålande berättarhumör i en äventyrsroman med både humor och kärlek, för män och kvinnor, med starka känslor, intressanta miljöer och märkliga människor. Personer, miljöer, platser och händelser finns, har funnits eller kunde ha funnits. Den armenisk-libanesiske affärsmannen och miljardären George Salore är ett riktigt svin. Men det vet inte Martin och Maria Lagerfelt när de flyttar till Beirut med sina två barn för att arbeta i hans handelshus. När Martin senare omkommer i en trafikolycka visar Salore sig ytterst beskyddande, tar väl hand om Maria och barnen och gör henne till sin mest betrodda medarbetare. Många år senare får Maria av en slump reda på att Salore låtit mörda Martin och inser hur grymt hon och familjen blivit utnyttjad. Med hjälp av barnen Erik och Tove sätter hon en raffinerad hämndplan i verket, en plan som går ut på att inte bara låta Salore dö en kvalfull död utan också att krossa hans affärsimperium och livsverk och förskingra hans enorma förmögenhet. Allt ser ut att gå vägen, men de har inte riktigt räknat med Salores yngre syssling Michel och hans hejdukar, som är beredda till det yttersta för att hindra Marias planer.

Läs mer

Krokodilen

Herman Lindqvist

Krokodilen

Om boken

Historien om Sverige del 8 Herman Lindqvist har nu hunnit fram till del åtta i sin oerhört framgångsrika populärhistoriska bokserie Historien om Sverige. Den börjar år 1844, då Oscar I tar över efter Karl XIV Johans död, och går fram till 1905, då unionen med Norge upplöses.. När Oscar äntligen blev Oscar I var han en för sin tid ovanligt liberal regent. Det innebar en snabb följd av liberala reformer som kungen ofta själv låg bakom, till exempel lika arvsrätt för kvinnor, humanisering av fångvården, religionsfrihet, skråväsendets avskaffande. Det var en tid då ångkraften började ta över både till sjöss och till lands. När järnvägarna började anläggas på allvar blev naturtillgångarna i Norrland blev plötsligt tillgängliga. Utländska investerare fick upp ögonen för U-landet Sverige, banker och industrier grundades. Detta medförde i sin tur framväxten av en arbetarrörelse. Den stilige och liberale Oscar dör som en stockkonservativ, utbränd och sjuk 60-åring, och efterträds av sin äldste son, Karl XV, mest känd för sina amorösa eskapader. Han efterträds i sin tur av Oscar II, vår siste krönte monark, och under hans regeringstid inträffar många spännande och viktiga händelser, inte minst unionsupplösningen.

Läs mer

Historien om Sverige. Ånga och dynamit

Herman Lindqvist

Historien om Sverige. Ånga och dynamit

Om boken

För första gången sedan 1996 kommer här en efterlängtad ny kåserisamling av Herman Lindqvist - Tacka katten för det. Och Herman själv, förstås!

Den innehåller trettiotre nyskriva kåserier som i denna bok för första gången möter sina läsare. De är tillkomna under ett långt, lyckligt tillstånd av munterhet, och kommer att sprida detsamma hos sina publik. Ingen ny kåsör har lyckats inta den plats i svenska folkets hjärtan som Herman Lindqvist innehar, och som han kommer att befästa med nya boken som bjuder på allt från puttrigt småmys till storskratt.

Förra kåserisamlingen Med en gnutta fax (1996) sålde i ca 70 000 ex.

Läs mer

Tacka katten för det

Herman Lindqvist

Tacka katten för det

Om boken

Historien om Sverige del 7 Den sjunde delen börjar med att den 13-årige kronprinsen Gustav Adolf motvilligt blir kung sedan hans pappa Gustav III avlidit av skottskadan från Operamaskeraden. Under hans omyndighetstid regerar den maktlystne "storvisiren" Reuterholm, som gör upp med gustavianerna. Gustav IVAdolf griper småningom själv rodret och råkar i krig med både Napoleon och tsaren. Det slutar med att Sverige förlorar sin urgamla riksdel Finland och att den olycklige kungen blir avsatt. Hans gamle, barnlöse och alltmer senile farbror blir kung Karl XIII medan man ivrigt söker efter en lämplig tronföljare. Dramatiken tätnar när den förste tronföljaren, en dansk prins, dött av slaganfall och riksmarskalken Fersen mördats av en uppretad pöbelhop i Stockholm. Till allmän förvåning segrar en oväntad kandidat vid en ovanligt blöt riksdag i Örebro, en fransk marskalk Bernadotte som förstått att stöda sin kandidatur med rika gåvor till riksdagsmännen. Jean-Baptiste Bernadotte blir till Karl Johan, deltar i fälttågen mot sin förre chef Napoleon och leder Sverige i landets sista krig under detta årtusende, det mot Norge som leder till unionen 1814. Karl XIV Johans följande långa och fredliga regeringstid blir ändå inte odramatisk. Man genomför Sveriges största byggprojekt - Göta kanal. Folkskolan införs, ångmaskinen och andra tekniska nymodigheter introduceras, och det urgamla stånds- och bondesamhället börjar långsamt och under mycket gnissel omvandlas.

Läs mer

Historien om Sverige. När riket sprängdes och Bernadotte blev kung

Herman Lindqvist

Historien om Sverige. När riket sprängdes och Bernadotte blev kung

Om boken

Historien om Sverige del 6 Den 1 mars 1771 om kvällen satt den 25-årige svenske tronföljaren Gustav i grevinnan d'Egmonts loge på Operan i Paris då den svenske ambassadören Creutz kom med meddelandet från Stockholm att Adolf Fredrik dött och att tronföljaren utropats till kung Gustav III. Så börjar den sjätte delen av Historien om Sverige, som handlar om "tjusarkungen" och hans tid - en tid full av inre och yttre dramatik, politiska intriger, kupper och krig såväl som konst och kultur, litteratur, teater och musik. Symptomatiskt är det också på operan, fast nu i Stockholm, som Gustav III:s regeringstid slutar under den beryktade maskeradbalen 1792. Om allt detta berättar Herman Lindqvist alldeles särskilt engagerat eftersom den gustavianska eran är den period i vår historia som fascinerar honom mest.

Läs mer

Historien om Sverige. Gustavs dagar

Herman Lindqvist

Historien om Sverige. Gustavs dagar

Om boken

Historien om Sverige del 4 Sverige under Karlarna XI och XII. Från det svenska väldets största utbredning i Europa och åter till vår skandinaviska begränsning.

Läs mer

Historien om Sverige. Storhet och fall

Herman Lindqvist

Historien om Sverige. Storhet och fall

Om boken

Historien om Sverige del 5 Frihetstiden, Hattar och Mössor, Ostindiska kompaniet, Polhem och Linné, andlig odling och storskifte.

Läs mer

Historien om Sverige. Nyttan och nöjet

Herman Lindqvist

Historien om Sverige. Nyttan och nöjet

Om boken

Historien om Sverige del 2 Om riksgrundaren Gustav Vasa och hans barn till och med Karl IX.

Läs mer

Historien om Sverige. Historien om Gustav Vasa och hans söner och döttrar

Herman Lindqvist

Historien om Sverige. Historien om Gustav Vasa och hans söner och döttrar

Om boken

Författarens första bok från 1980 ger en skakande inblick i krigskorrespondentens utsatta liv. Romanen växlar mellan reportage från Kambodja och avslöjande scener från kvällstidningsvärlden i Stockholm.

Läs mer

Strax före deadline

Herman Lindqvist

Strax före deadline

Om boken

Guld och gröna skogar, heter det ju. Men våra skogar har givit oss betydligt mer än så, hävdar författarna till denna lärorika och lättsamma exposé över skogens och skogsbrukets historia i Sverige. Med Gustav Vasa blir kronans skogsinnehav enormt genom hans praktiska dekret att allt som inte är enskilt ägt "hörer oss och kronone till". Därmed är också grunden lagd till ett ämbetsverk som under olika namn ansvarat för statens skogs- och markinnehav fram till det nyligen avreglerade Domänverket som numera har uppgått i Assidomän. "Den svenska skogens historia" är också historien om Sveriges ekonomi och handel, om vår exportindustri och den framväxande industrialiseringen, som alla haft skogen som förutsättning direkt eller indirekt. Boken är vackert illustrerad dels med ett spännande arkivmaterial, dels med en mängd nytagna bilder.

Läs mer

Den svenska skogens historia

Herman Lindqvist, Lars O. Lagerqvist

Den svenska skogens historia

Om boken

Historien om Sverige del 3 Historien om Sverige i Herman Lindqvists populära tappning har nu hunnit fram till sin tredje del: När Sverige blev stormakt. Det handlar alltså till stor del om Gustav II Adolfs regeringstid, om 30-åriga kriget och Westfaliska freden, om förmyndareregeringen under Axel Oxenstierna och om drottning Kristina och hennes regeringstid. Senare tiders historiker har ofta - i protest mot äldre dagars punschpatriotiska hjältedyrkan - betonat epokens negativa sidor: krigets fasor, fattigdomen, folkflertalets elände. Författaren vill därför gärna framhäva att epoken inte bara utvidgade Sveriges territorium rent fysiskt utan att också stora landvinningar gjordes inom vetenskap, konst och litteratur, inom civilrätt och statsförvaltning - saker som ingår i vårt nationalarv och som vi har all anledning att vara stolta över.

Läs mer

Historien om Sverige. När Sverige blev stormakt

Herman Lindqvist

Historien om Sverige. När Sverige blev stormakt