Lennart Breitholtz

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Grekisk litteratur, Dramatik, innehåller pjäserna Agamemnon av Aischylos, Konung Oidipus av Sophokles, Medea och Cyklopen av Euripides samt Molnen av Aristohpanes.

Läs mer

Lennart Breitholtz

Grekisk litteratur: Dramatik

Om boken

Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet.

Del 13: Dansk diktning. Från medeltiden till 60-talet. På originalspråket med ordlista av Leif Leifer.

Läs mer

Litteraturens klassiker: Dansk dramatik

Lennart Breitholtz

Litteraturens klassiker: Dansk dramatik

Om boken

Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet.

Del 11. Tysk dramatik innehåller Lessing: Nathan den vise och Schiller: Don Carlos.

Läs mer

Litteraturens klassiker: Tysk dramatik

Lennart Breitholtz

Litteraturens klassiker: Tysk dramatik

Om boken

Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet.

Del 12. Den här boken koncentrerar sig helt på Goethe och innehåller Faust l, Ifigenia på Tauris och Torquato Tasso.

Läs mer

Litteraturens klassiker: Tysk dramatik

Lennart Breitholtz

Litteraturens klassiker: Tysk dramatik

Om boken

Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet.

Del 14. Norsk och fornisländsk diktning innehåller de isländska dikterna i översättning med fotnoter, samt den norska litteraturen på originalspråket med ordförklaringar.
Bland andra författare hittar vi här Bjørnstjerne Bjørnson, Petter Dass, Henrik Ibsen, Knut Hamsun och Aslaug Vaa.

Läs mer

Litteraturens klassiker: Norsk och fornisländsk diktning

Lennart Breitholtz

Litteraturens klassiker: Norsk och fornisländsk diktning

Om boken

Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet.

Del 16. Orientalisk diktning innehåller klassisk arabisk, persisk, indisk, tamulsk, tibetansk, kinesisk och japansk litteratur. Bland annat kan man läsa utdrag ur Koranen och ta del av fornindisk diktning.

Läs mer

Litteraturens klassiker: Orientalisk diktning

Lennart Breitholtz

Litteraturens klassiker: Orientalisk diktning

Om boken

Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet.

Del 15. Lyrik av Tegnér, Geijer, Atterbom, Stagnelius och Almqvist.

Läs mer

Litteraturens klassiker: Svensk romantik

Lennart Breitholtz

Litteraturens klassiker: Svensk romantik

Om boken

Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet.

Del 17: Europeisk lyrik, romantiken innehåller tyskspråkig, italienskspråkig, engelskspråkig och franskspråkig diktning i original med svensk översättning. Till exempel Samuel Taylor Coleridge, Ludwig Uhland, Heinrich Heine och Victor Hugo.

Läs mer

Litteraturens klassiker: Europeisk lyrik

Lennart Breitholtz

Litteraturens klassiker: Europeisk lyrik

Om boken

Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet.

Del 1: Dikter och prosa. De homeriska sångerna, lyrik, körlyrik, epigram och prosa.

Läs mer

Litteraturens klassiker: Grekisk litteratur

Lennart Breitholtz

Litteraturens klassiker: Grekisk litteratur

Om boken

Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet.

Del 3. Romersk litteratur innehåller dikter av bland andra Vergilius, Catullus, Horatius, Ovidius, exempel på historieskrivning och vältalighet samt utdrag ur den kristna litteraturen.

Läs mer

Litteraturens klassiker: Romersk litteratur

Lennart Breitholtz

Litteraturens klassiker: Romersk litteratur

Om boken

Litteraturens klassiker är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet.

Del 5: Medeltidens litteratur. Dramatik och lyrik. Den här boken innehåller hövisk lyrik, vagantlyrik, religiösa diktarter samt dramatik.

Läs mer

Litteraturens klassiker: Medeltidens litteratur

Lennart Breitholtz

Litteraturens klassiker: Medeltidens litteratur

Om boken

Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet.

Del 6. I den här boken kan du läsa om Renässansens litteratur, prosa och epik.

Läs mer

Litteraturens klassiker: Renässansens litteratur

Lennart Breitholtz

Litteraturens klassiker: Renässansens litteratur

Om boken

Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet.

Del 9: Europeisk lyrik från tre sekler innehåller fransk lyrik från 1600- och 1700-talen, engelsk lyrik från 1700-talet, tysk lyrik från 1700-talet samt Goethes och Schillers 1800-talslyrik. På originalspråket med svensk prosaöversättning.

Läs mer

Litteraturens klassiker: Europeisk lyrik från tre sekler

Lennart Breitholtz

Litteraturens klassiker: Europeisk lyrik från tre sekler

Om boken

Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet.

Del 8: Det fransk-klassiska dramat, Corneille: Cid, Martyren Polyeuctus; Molière: De löjliga preciöserna, Tartuffe, Misantropen; Racine: Andromake, Atalja.

Läs mer

Litteraturens klassiker: Det fransk-klassiska dramat

Lennart Breitholtz

Litteraturens klassiker: Det fransk-klassiska dramat

Om boken

Litteraturens klassiker 1-18 är antologin för alla som vill stifta bekantskap med de yppersta verken inom lyrik, dramatik och prosa. Ett urval texter från antiken till 1900-talets första decennier. Oumbärlig för studerande i litteraturvetenskap och för litteraturälskare i allmänhet.

Del 18: Europeisk lyrik mellan romantiken och första världskriget innehåller några av de mest betydelsefulla verken från romantikens epok. I originalspråk med svensk prosaöversättning. Nietzsche, Rilke, Brontë (Emily), Yeats och Dickinson m. fl.

Läs mer

Litteraturens klassiker: Europeisk lyrik

Lennart Breitholtz

Litteraturens klassiker: Europeisk lyrik