Christina Florin

Utforska författaren

Christina Florin är professor emerita i kvinnohistoria vid Stockholms universitet. Hon är, tillsammans med Lena Sommestad och Ulla Wikander, redaktör för antologin Kvinnor mot kvinnor.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Ulla Johansson, Christina Florin

"Där de härliga lagrarna gro-"