Staffan Skott

Foto: Stina Wirsén

Utforska författaren

Staffan Skott, född 1943, är författare och en av Sveriges främsta översättare från ryska till svenska, både inom dramatik och skönlitteratur. I februari 2009 tilldelades han Samfundet De Nios Översättarpris.

Utgivning

Om boken

Judarna är världens segaste folk. De har bevarat sin identitet genom årtusenden, trots förföljelser, deportationer och folkmord. "En mänsklighet i mänskligheten" är ett reportage om judenheten.

Det är svårt att föreställa sig ett annat folk om fjorton miljoner människor som haft och har ett sådant inflytande på mänsklighetens utveckling. I alla länder där judarna fått samma möjligheter som andra medborgare har de gjort stora insatser i kultur, vetenskap och ekonomi, långt utöver vad som skulle motsvara deras andel av befolkningen.

I detta överskådliga och underhållande reportage reder författaren och journalisten Staffan Skott ut de fragmentariska kunskaper som vi alla tror oss ha om judarna.

Läs mer

Staffan Skott

En mänsklighet i mänskligheten