Christopher R. Browning

Foto: Credit Courtesy of the Author

Utforska författaren

Christopher R. Browning är professor i historia vid Pacific Lutheran University i Tacoma, Washington. Han har skrivit flera uppmärksammade böcker om Förintelsen och är trefaldig vinnare av The National Jewish Award in the Holocaust Category, bland annat för Helt vanliga män (1994).

Recensioner

”Av alla böcker som skrivits om det andra världskriget –vare sig de handlat om militärstrategi, ideologi, enskilda individer eller skildrat Förintelsens olika aspekter – utgör Helt vanliga män en av kanske tjugo böcker som är helt oundgängliga, unika och absolut nödvändiga för att försöka begripa det som inte går att begripa.”

Nyheter

22 januari 2019

En av de viktigaste böcker som skrivits om Förintelsen

Nyheter