En av de viktigaste böcker som skrivits om Förintelsen

Datum

22 Januari 2019

Christopher R. Brownings Helt vanliga män är en av de viktigaste böcker som skrivits om Förintelsen. Den ställer frågan vi alla måste ta ställning till: Kan jag vara säker på att jag skulle agerat annorlunda i samma situation? Svaret författaren kommer fram till gör läsaren sömnlös.

Elisabeth Åsbrink skriver i Dagens Nyheter att Helt vanliga män finns bland de böcker som är ”helt oundgängliga, unika och absolut nödvändiga för att försöka begripa det som inte går att begripa”.

På morgonen den 13 juli 1942 gick den tyska Reservpolisbataljon 101 in i den polska byn Jozefow. Vid nattens inbrott hade de skjutit 1500 av byns 1800 judiska invånare – kvinnor, barn, gamla. Under de följande 16 månaderna deltog de i avrättandet av 38 000 judar och sände ytterligare 45 000 till koncentrationslägret Treblinka.

Reservpolisbataljon 101 bestod inte av tyska yrkessoldater utan av helt vanliga män som var för gamla för att kallas in till militärtjänst. De sorterade alltså inte under Wehrmacht och heller inte under Gestapo utan under ordningspolisen.

Christopher R. Browning har studerat vilka motiv som drev männen att delta i massakrerna. Hans slutsatser är skrämmande: de var inte tvingade att lyda order utan gjorde det av så banala skäl som karriärism och grupptryck.

”Brownings arbete handlar om att söka förklaringar, inte ursäkter. Den enskilda individen bär alltid ansvar för sina handlingar”, skriver Åsbrink. ”Och efter läsning står det klart: för att en helt vanlig människa ska bli en massmördare måste lojalitet gentemot gruppen bli viktigare än identifikation med offret. Det möjliggörs genom stark auktoritetstro, disciplin, en önskan om att lyda order och konformism”.

Nu ger vi åter ut Helt vanliga män. Boken är försedd med ett nyskrivet efterord.

Relaterat

Om boken

På morgonen den 13 juli 1942 gick den tyska Reservpolisbataljon 101 in i den polska byn Józefów. Vid nattens inbrott hade de skjutit 1500 av byns 1800 judiska invånare - kvinnor, barn, gamla...

Under de följande sexton månaderna deltog de i avrättandet av 38000 judar och sände ytterligare 45000 till koncentrationslägret Treblinka. Reservpolisbataljon 101 bestod inte av tyska yrkessoldater utan av helt vanliga män som var för gamla för att kallas in till militärtjänst. De sorterade alltså inte under Wehrmacht och heller inte under Gestapo utan under ordningspolisen.
Christopher Browning har studerat vilka motiv som drev männen att delta i massakrerna. Hans slutsatser är skrämmande: de var inte tvingade att lyda order utan gjorde det av så banala skäl som karriärism och grupptryck.
Helt vanliga män är en av de viktigaste böcker som skrivits om Förintelsen. Den ställer den fråga vi alla måste ta ställning till: Kan jag vara säker på att jag skulle ha agerat annorlunda i samma situation? Det svar Christopher R. Browning ger kommer att göra många sömnlösa.

Läs mer

Christopher Browning

Helt vanliga män

Relaterade artiklar

22 januari 2019

En av de viktigaste böcker som skrivits om Förintelsen