Hans Magnus Enzensberger

Utforska författaren

Hans Magnus Enzensberger är en institution i Tyskland. Han är född i Kaufbeuren 1929, slog igenom som purung poet, skrev sen essäer och dokumentära romaner och var utgivare av en berömd tidskrift under 60- och 70-talet och blev då en av de allra främsta talesmännen för de unga radikala.

Under 80-talet distanserade han sig en smula från dagspolitiken, blev förläggare för en förnämlig bokserie på ett mindre förlag, och varnade alltmer ivrigt för en brutalisering av samhället, inte minst i boken Inbördes krig (1993) som utifrån det som hände på Balkan långt före sin tid varnade för motsvarande utveckling också i väst. De evigt trogna anklagade honom för högervridning, i själva verket har nog samhället vridit sig runt honom och hans liberala upplysningsideal.

Utgivning

Om boken

Under de senaste decennierna har Hans Magnus Enzensberger befäst sin ställning som en av Tysklands och vår samtids främsta poeter. Han är en mycket mångsidig författare som sedan debuten på femtiotalet varit en dominerande gestalt i Tysklands litterära och politiska liv med dikter, essäer, dokumentära böcker och skådespel, varav de viktigaste finns översatta till svenska. Hans lyrik känneteckas av intellektuell skärpa, en ofta vass ironi och mycken varm humor som när den är som bäst för tankarna till den polska lyrikern Wislawa Szymborska. Dikerna i denna nya tolkningsvolym är hämtade, förutom från samlingen Kiosk som ingår i sin helhet, från samlingarna Leichter als Luft och Geschichte der Wolken. Dikterna är tolkade av Madeleine Gustafsson som har en livslång förtrogenhet med Enzensbergers verk.

Läs mer

Hans Magnus Enzensberger

Kiosk