Jens Assur

Utforska författaren

Jens Assur är en av Sveriges mest framstående fotografer och filmare som genom sina verk väcker samhällsdebatt och engagemang. Han gjorde sig ett namn som reporter och fotograf på Expressen på 1990-talet och har sedan dess gjort flera omtalade utställningar och böcker, bl.a. Och himlen därovan, Hunger och Africa is a Great Country, samt flera filmer, bl.a. Den sista hunden i Rwanda och Korparna. Ofta har han utgått från ett aktuellt samhällsproblem i sina projekt. I fallet med Privat natur står han själv och hans egen familj i centrum i sökandet efter svaret på en stor och existentiell fråga: hur naturen utmanar oss och hur den i sin tur utmanas från flera olika håll.

Utgivning

Om boken

I Privat natur utforskar Jens Assur vad som sker med människan när hon är i naturen, och vilka spår hon lämnar efter sig. Det handlar om naturens storslagenhet och vår egen litenhet, våra förmågor och våra brister. Vad händer med oss när vi lever långt från de naturliga elementen, och när vi närmar oss dem på nytt? I den här boken ryms djupt existentiella frågeställningar, men också brännande samtidsfrågor som rör privatisering, allemansrätt och exploatering i vildmarkturismens spår.
Detta är ett praktverk som i bild och text ger en fantastisk och mångfacetterad bild av individen i relation till naturen, både intim och allmängiltig. I centrum står Jens Assurs egen familj som för tre år sedan lämnade Stockholm för Duved i Jämtland, hans barndoms marker. Han skriver:Åter till naturen? Egentligen inte. Egentligen finns ”naturen” bara när människan är skild från den, betraktar den på avstånd, som en tavla på ett museum, eller vallfärdar till den, som till en kyrka. När människan verkligen lever i naturen är den som luften vi drar ner i lungorna, självklar.Boken har två delar, den mest omfattande av dem innehåller Jens Assurs bilder, ca 220 som han valt ut bland de hundratusentals bilder han tagit under projektets sju år långa resa. Den andra delen består av essäer där olika skribenter tar sig an ämnet. Bokens texter är på både svenska och engelska.

Läs mer

Jens Assur

Privat natur

Recensioner

“Genom Assurs perception och osvikligt vassa bildöga projiceras naturens storslagenhet och människans litenhet, gestaltat både allmängiltigt men samtidigt väldigt intimt.”

Fotosidan

Nyheter

Foto: Göran Segeholm

26 september 2023

Våra nya böcker i oktober

NyheterAgneta Pleijel