Tobbe Lincon Larsson

Foto: Carolina Rexgård

Utforska författaren

Tobbe Lincon Larsson är 29 år och har arbetat med hästar sedan har var 11 år. Vid 24 års ålder fick han sitt stora genombrott som hästtränare när han uppträdde med fri dressyr på Flyinge med sin egen unghäst. Hans speciella sätt att "prata" med hästen och få den till att göra avancerade rörelser och steg väckte stor uppmärksamhet.

Utgivning

Om boken

Precis som alla flockdjur är hästen duktig på att tolka kroppsspråk. Om du lär dig att kommunicera på hästens villkor, kommer all träning att fungera så mycket bättre och ni blir ett oslagbart team där samvaron bygger på ömsesidigt förtroende. Lydnadsträning för hästen skiljer sig från ?vanliga hästböcker? genom att den tar upp grunden till allt det som bör föregå att man sitter upp på hästen. Genomgående kan man konstatera att många hästar har stora brister när det gäller just denna ?vardagslydnad?. Detta yttrar sig genom att de kan vara svåra att fånga i hagen eller drabbas av panik när de binds upp. Boken lägger stor vikt vid lastningskapitlet, eftersom det inte bara är en förutsättning för hästens framtida utbildning utan även någonting den genomsnittlige hästägaren har stora problem med. Vidare läggs stor vikt vid säkerheten i handskandet med hästen och i alla kapitel påpekas vilka risker som finns och hur dessa kan undvikas eller i alla fall minimeras. Författarens tillvägagångssätt att handskas med hästar är detsamma som det sedan många år tillbaka etablerade sättet att dressera hundar ? nämligen genom att lirka, motivera och vara konsekvent.

Läs mer

Ursula Wilby, Tobbe Lincon Larsson, Ursula Wilby

Lydnadsträning för hästen