Ulf Nordfjell

Foto: Jason Ingram

Utforska författaren

Ulf Nordfjell är landskapsarkitekt ark LAR/MSA och arbetar med gestaltning av offentliga miljöer som torg och parker, till exempel Riddarparken och Berzelii park i Stockholm och Linköpings Trädgårdsförening. De senaste åren har han arbetat med Silverdal i Stockholm, Västra hamnen i Malmö, med stadsförnyelse Norrköping och med Trädgårdsföreningen och Botaniska Trädgården i Göteborg.
Han har genomfört och varit utställningsarkitekt för ett stort antal trädgårdsutställningar, exempelvis "Trädgården och Konsthantverket" i Stockholm 1998 och "Hedens Lustgård" i Göteborg sommaren 2000. "Cityträdgården" och "Västkusten" är två trädgårdar som han skapat speciellt till dessa utställningar. Han arbetar i både stor och liten skala, ofta med naturen som inspirationskälla.

Några av de många priser som han har fått är LAR's Siennapris 1996, Ulla Molins minnesfond 2000 och Gröna Pennpriset 2002. Han belönades med Tidningen Allt om Trädgårds Stora Pris 2008 med motiveringen:
"för att han under många, många år skapat trädgårdar och offentliga rum som är vackra, spännande och är nydanande i såväl arkitektur som i val av växter. I Ulf Nordfjells trädgårdar förfinas och förklaras den svenska naturen. Genom sina trädgårdar visar han hur vacker tallheden, myren, björkskogen, havsklippan och skogsbäcken verkligen är. Ulf Nordfjell belönas också för att han med sin trädgård "A Tribute to Linnaeus" på Chelsea Flower show i England 2007 visade världen att svensk trädgårdskonst håller världsklass, är vacker, exotisk och väl värd att gå på export."

År 2001 utgav han tillsammans med Lars Krantz boken Trädgårdsmöten på Rosendal och 2006 kom boken 12 trädgårdar av Ulf Nordfjell med foton av Jerry Harpur. Ulfs trädgårdar har presenterats i stora artiklar i internationella tidskrifter, bland annat Bisses i Japan, House and Garden i London, Hauser i Tyskland och Giardino i Italien.
Med sin trädgård "A Tribute to Linnaeus" på Chelsea Flower show i England 2007 visade han som sagt världen att svensk trädgårdskonst håller världsklass. Den nya upplagan av boken 12 trädgårdar innehåller även Linnéträdgården från Chelsea Flower Show. 

Vid 2009 års upplaga av Chelsea Flower Show designade Ulf Nordfjell The Daily Telegraphs trädgård. För denna trädgård vann han både guld och blev best-in-show. Det är första gången Sverige fått bägge priserna på världens främsta trädgårdsutställning. 

Utgivning

Om boken

Ulf Nordfjells arkitektoniskt utformade trädgårdar har blivit uppmärksammade både i Sverige och internationellt. Här förmedlar han sin stora kunskap om trädgårdens arkitektur och design, om valet av växter och om förhållandet till den omgivande naturen.

En supermodern trädgård på ett soligt berg med köksträdgården placerad i glänsande stålcylindrar, en intim trädgård med en formklippt portal och skogens trädgård i Ockelbo - det är några av de trädgårdar som beskrivs i boken.
Ulf Nordfjell är en mästare på att förena perenner med inslag av gräs och lökväxter. Även material som granit, stål och trä ger hans trädgårdar struktur och en stark identitet. Vatten och ljussättning används sinnligt för att tillföra ytterligare dimensioner.
Den engelske trädgårdsfotografen Jerry Harpurs enastående bilder förmedlar årstidernas växlingar och återger trädgårdarna i både helhet och detalj.
Ulf Nordfjells porträtt av de tolv trädgårdarna och Jerry Harpurs bilder gör det här till en trädgårdsbok utöver det vanliga.

"I en tid när intresset för den egna trädgården är stort känns det viktigt att lyfta fram trädgårdens arkitektur, design och natur. Även om förebilderna synes eviga - den klassiska trädgårdens ideal och naturens mångfald - är uttrycken och tidens tolkningar i ständig förändring."
Ulf Nordfjell

Läs mer

Ulf Nordfjell

12 trädgårdar av Ulf Nordfjell