Ulf Nordfjell

Foto: Jason Ingram

Utforska författaren

Ulf Nordfjell är landskapsarkitekt LAR/MSA och har under mer än 40 år arbetat med stadsförnyelse över hela landet. Hans motto är att förena arkitektur och design med natur och hortikultur. Ulf Nordfjell vill med sitt sätt att arbeta även lägga fokus på betydelsen av teamwork, som indirekt också fått stor internationell uppmärksamhet under åren.

Många är de stadsparker han restaurerat, förädlat och utvecklat, till exempel Berzelii park i Stockholm, Trädgårdsföreningen i Göteborg och Göteborgs botaniska trädgårds entréområde, nya stadsdelarna Dalénum och Silverdal i Stockholm, stadsförnyelse i Skellefteå och Rådhusparken i Umeå för att nämna några.

År 2001 utgav han tillsammans med Lars Krantz boken Trädgårdsmöten på Rosendal och 2006 kom boken 12 trädgårdar av Ulf Nordfjell med foton av Jerry Harpur som utvecklades till 14 Gardens 2010, utgiven på Frances Lincolns förlag.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Ulf Nordfjell

Trädgårdar

Nyheter

Foto: Kajsa Göransson

30 januari 2023

Våra nya böcker i februari

NyheterBoknyheter