Trädgårdar
ulf_nordfjell_tradgardar_angle4.jpg
ulf_nordfjell_tradgardar_angle2ulf_nordfjell_tradg
ulf_nordfjell_tradgardar_angle2.jpg
ulf_nordfjell_tradgardar_angle1.jpg

Författare

Ulf Nordfjell

Trädgårdar

Svenska

2023-02-06

Utgivet av: Norstedts

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Kategori

Inspirationsböcker

Mediekontakt

Katarina Lindell

Författare

Recensionsdag

2022-02-28

Publiceringsdatum

2023-02-06

Formgivare omslag

Elsa Wohlfahrt Larsson

Bokinformation

Originalspråk

Svenska

Språk

Svenska

Omslagsfotograf

Jason Ingram, Yanan Li

Format

Inbunden

Produktion

Papper

Amber Graphics

Miljömärkning

Ja

CE-märkning

Nej

Tryckeri/Producent

Livonia Print Ltd

Produktdetaljer

ISBN

9789113094014

Antal Sidor

238

Vikt (kg)

1.437

Ryggbredd (mm)

28

Höjd (mm)

280

Bredd (mm)

250

Klimatpåverkan

1503g CO2e
Papper
ca 910 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar vid behov med utsläpp från skogsbruk, transporter och elförbrukning.

Tryck
ca 16 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el, fjärrvärme, olja och naturgas per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 578 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. För vägfrakt baseras beräkningen på en genomsnittlig lastbil med dieselmotor. För sjöfrakt baseras beräkningen på fartyg vid långväga frakt (container) och frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen baserat på ett genomsnittligt utsläpp för tryckeriets transporter, energiförbrukning och val av papper. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut i genomsnitt mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Böcker av författaren

Om boken

Belönad med utmärkelsen Årets trädgårdsbok 2023!
Den internationellt välkände landskapsarkitekten Ulf Nordfjell har skapat många fantastiska trädgårdar och parker. När han nu presenterar tio nya skapelser är det med fokus inte bara på skönheten, utan också på hur parker och trädgårdar påverkas såväl av ett klimat i förändring som årstidernas växlingar.Vi får följa med på en makalös trädgårdsresa – från norra Sverige till Medelhavet, en resa genom många breddgrader och klimatzoner. Vi får en inblick i tankarna bakom slottsparker, stadsparker och villaträdgårdar och hur deras arkitektur och design kommer till. Men Nordfjell lyfter också vår tids stora ödesfråga: klimatförändringarna som påverkar parker och trädgårdar på kort och lång sikt.Jason Ingram, internationellt uppmärksammad trädgårdsfotograf, har tagit en stor del av bilderna i boken. Med sin kamera fångar han såväl det bleka ljuset i norr som de varma färgerna som medelhavsljuset ger. Lisen Stibeck och Yanan Lis unika bilder kompletterar, för att visa hur olika vi ser på och uppfattar våra trädgårdar.

Läs mer

Ulf Nordfjell

Trädgårdar

Nyheter

24 oktober 2023

Ulf Nordfjell får utmärkelsen Årets trädgårdsbok 2023

Nyheter
Foto: André Strömqvist

17 mars 2023

Nu är trädgårdssäsongen här

ulf_nordfjell_tradgardar_angle4.jpg
ulf_nordfjell_tradgardar_angle2ulf_nordfjell_tradg
ulf_nordfjell_tradgardar_angle2.jpg
ulf_nordfjell_tradgardar_angle1.jpg