Trädgårdar
ulf_nordfjell_tradgardar_angle4.jpg
ulf_nordfjell_tradgardar_angle2ulf_nordfjell_tradg
ulf_nordfjell_tradgardar_angle2.jpg
ulf_nordfjell_tradgardar_angle1.jpg

Författare

Ulf Nordfjell

Trädgårdar

2023-02-01

Svenska

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Hållbarhet

Författare

Publiceringsdatum

2023-02-01

Recensionsdag

2022-02-28

Formgivare omslag

Elsa Wohlfahrt Larsson

Kategori

Inspirationsböcker

Mediekontakt

Katarina Lindell

Bokinformation

Språk

Svenska

Originalspråk

Svenska

Omslagsfotograf

Jason Ingram, Yanan Li

Format

Inbunden

Produktion

Papper

Amber Graphics

Miljömärkning

Ja

CE-märkning

Nej

Tryckeri/Producent

Livonia Print Ltd

Produktdetaljer

ISBN

9789113094014

Antal Sidor

238

Vikt (kg)

1.46

Miljöpåverkan

1042g CO2e
Papper
ca 515 g

Vi beräknar på mängden papper som köpts in till respektive tryckeri, på papprets kvalitet och på pappersbrukets utsläpp. Vi utgår från pappersbrukens utsläppsberäkningar och kompletterar med utsläpp från deras inköpta el och utsläpp skogsbruk och transporter.

Tryck
ca 83 g

Vi beräknar på tryckeriernas åtgång av el och fjärrvärme per ton tryckta böcker. Utsläppen inkluderar inte förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial eller tryckeriernas overhead.

Transport
ca 444 g

Vi beräknar på sträckan mellan pappersbruk och tryckeri, samt mellan tryckeri och vårt lager. Vi använder både vägfrakt och sjöfrakt. Vi beräknar att en genomsnittlig lastbil med dieselmotor används och olika fartyg vid t ex långväga frakt (container) eller frakt över Östersjön (lastbilstransporter).

Vi vill bidra till ökad förståelse för en boks livscykel. Därför beräknar vi årligen våra böckers klimatavtryck. Här visar vi utsläppen för just den här boken. Med hjälp av kunskap om tryckeri, tryckort och vikt kan vi berätta om utsläppen som boken skapar. Vi gör beräkningen utifrån genomsnittstal från alla transporter och genomsnittliga utsläpp från tryckeri och pappersval. Hur illa är det? En liter mjölk släpper ut 1 kg, en hamburgare 2 kg och ett par Nikeskor 7,3 kg. En bok släpper alltså ut mycket mindre – och räcker längre. Men vi är inte nöjda: vi arbetar hela tiden för att minska bokens klimatpåverkan.

Läs mer om hållbarhet

Böcker av författaren

Om boken

Den internationellt välkände landskapsarkitekten Ulf Nordfjell har skapat många fantastiska trädgårdar och parker. När han nu presenterar tio nya skapelser är det med fokus inte bara på skönheten, utan också på hur parker och trädgårdar påverkas såväl av ett klimat i förändring som årstidernas växlingar.
Vi får följa med på en makalös trädgårdsresa – från norra Sverige till Medelhavet, en resa genom många breddgrader och klimatzoner. Vi får en inblick i tankarna bakom slottsparker, stadsparker och villaträdgårdar och hur deras arkitektur och design kommer till. Men Nordfjell lyfter också vår tids stora ödesfråga: klimatförändringarna som påverkar parker och trädgårdar på kort och lång sikt.Jason Ingram, internationellt uppmärksammad trädgårdsfotograf, har tagit en stor del av bilderna i boken. Med sin kamera fångar han såväl det bleka ljuset i norr som de varma färgerna som medelhavsljuset ger. Lisen Stibeck och Yanan Lis unika bilder kompletterar, för att visa hur olika vi ser på och uppfattar våra trädgårdar.

Läs mer

Ulf Nordfjell

Trädgårdar

Nyheter

Foto: André Strömqvist

17 mars 2023

Nu är trädgårdssäsongen här

Nyheter
ulf_nordfjell_tradgardar_angle4.jpg
ulf_nordfjell_tradgardar_angle2ulf_nordfjell_tradg
ulf_nordfjell_tradgardar_angle2.jpg
ulf_nordfjell_tradgardar_angle1.jpg