Ulf Nordfjell får utmärkelsen Årets trädgårdsbok 2023

Datum

24 Oktober 2023

Trädgårdar är en ”hyllning till trädgårdskonstens stilideal och förfining av omgivande natur, tolkat med en omisskännligt Nordfjellskt hand och öga” enligt juryn.

Stockholms Gartnersällskap har delat ut priset Årets trädgårdsbok 2023 till Ulf Nordfjells Trädgårdar.

Den internationellt välkände landskapsarkitekten Ulf Nordfjell har skapat många fantastiska trädgårdar och parker. I Trädgårdar presenterar han tio nya skapelser med fokus inte bara på skönheten, utan också på hur parker och trädgårdar påverkas såväl av ett klimat i förändring som årstidernas växlingar.

Vi får följa med på en makalös trädgårdsresa – från norra Sverige till Medelhavet, en resa genom många breddgrader och klimatzoner. Vi får en inblick i tankarna bakom slottsparker, stadsparker och villaträdgårdar och hur deras arkitektur och design kommer till. Men Nordfjell lyfter också vår tids stora ödesfråga: klimatförändringarna som påverkar parker och trädgårdar på kort och lång sikt.

Jason Ingram, internationellt uppmärksammad trädgårdsfotograf, har tagit en stor del av bilderna i boken. Med sin kamera fångar han såväl det bleka ljuset i norr som de varma färgerna som medelhavsljuset ger. Lisen Stibeck och Yanan Lis unika bilder kompletterar, för att visa hur olika vi ser på och uppfattar våra trädgårdar.

Fackmanajuryn motivering:

”Ulf Nordfjells Trädgårdar – genom årstider och ett förändrat klimat tar mästaren med oss i tillblivelsen av tio unika trädgårds- och parkprojekt där gränsen mellan vision och verklighet har upplösts. Gestaltningen är genomtänkt in i minsta detalj och med ett gehör för platsens förutsättningar, karaktär och historia, men Här betonas även vikten av en hantverksmässig grund som ska hålla över tid. De stämningsfulla bilderna – av Jason Ingram – tillsammans med ett personligt tilltal gör att vi känner oss inbjudna, trots objektens exklusiva kundkrets. Det är en bok vi gärna återvänder till – som inspiration, kunskapskälla och för dess hyllning till trädgårdskonstens stilideal och förfining av omgivande natur, tolkat med en omisskännligt Nordfjellskt hand och öga.”

Stockholms Gartnersällskap är Sveriges äldsta trädgårdsförening. Det stiftades i juni 1848 i syfte att ”främja medlemmarnas fortskridande och förkofran i hvad som trädgårdkonsten tillhör genom att bereda tillfälle till utbyte af idéer och erfarenhetsrön”.

Relaterat

Om boken

Belönad med utmärkelsen Årets trädgårdsbok 2023!
Den internationellt välkände landskapsarkitekten Ulf Nordfjell har skapat många fantastiska trädgårdar och parker. När han nu presenterar tio nya skapelser är det med fokus inte bara på skönheten, utan också på hur parker och trädgårdar påverkas såväl av ett klimat i förändring som årstidernas växlingar.Vi får följa med på en makalös trädgårdsresa – från norra Sverige till Medelhavet, en resa genom många breddgrader och klimatzoner. Vi får en inblick i tankarna bakom slottsparker, stadsparker och villaträdgårdar och hur deras arkitektur och design kommer till. Men Nordfjell lyfter också vår tids stora ödesfråga: klimatförändringarna som påverkar parker och trädgårdar på kort och lång sikt.Jason Ingram, internationellt uppmärksammad trädgårdsfotograf, har tagit en stor del av bilderna i boken. Med sin kamera fångar han såväl det bleka ljuset i norr som de varma färgerna som medelhavsljuset ger. Lisen Stibeck och Yanan Lis unika bilder kompletterar, för att visa hur olika vi ser på och uppfattar våra trädgårdar.

Läs mer

Ulf Nordfjell

Trädgårdar

Relaterade artiklar

24 oktober 2023

Ulf Nordfjell får utmärkelsen Årets trädgårdsbok 2023

Foto: André Strömqvist

17 mars 2023

Nu är trädgårdssäsongen här