Gunilla Ladberg

Foto: Paul Quant

Utforska författaren

Gunilla Ladberg är pedagog och har också studerat psykologi. Hon arbetar som konsult och är en flitigt anlitad föreläsare. Hon har skrivit ett stort antal böcker, de flesta i ämnet barn och språk. Hennes första bok, Daghem – förvaringsplats eller barnmiljö, utkom på Prisma 1974. Våren 2006 är hon bokaktuell med Den mänskliga hjärnan.

Utgivning

Om boken

Hjärnforskningen går framåt i rasande fart. Och även om mycket återstår att upptäcka, lär vi oss alltmer om hur den mänskliga hjärnan - denna komplexa "orkester" - arbetar. Med utgångspunkt i egna erfarenheter, yrkesmässiga och privata, skildrar författaren hur hjärnan fungerar.

I kapitel som "Den seende hjärnan" och "Den lyssnande hjärnan" åskådliggörs förhållandet mellan våra sinnesorgan och hjärnan; i "Den kännande hjärnan" får vi bland annat veta varför magen ibland omtalas som den tredje hjärnan (att gå på "magkänsla" är ofta förnuftigt!).
Enkelt och lättfattligt förklaras sammansatta funktioner i människans "styrsystem", med tonvikten lagd på vardagliga situationer och sådant som vi alla kan känna igen. Varför hittar jag inte nyckelknippan som ligger framför näsan på mig när jag har bråttom till bussen? Varför är alla stoppsignaler i världen röda och inte blå? Varför får föreläsaren med den entoniga rösten oss att somna, hur intressant ämnet än är?

Författaren ger oss svaren på ett personligt och lustfyllt sätt och lockar fram aha-upplevelser. Hon resonerar dessutom kring hur vi kan göra bruk av våra kunskaper för att förbättra vår tillvaro, i arbetslivet och privat. Här finns praktiska råd om hur vi kan förändra vår arbetsmiljö - till exempel för att undvika skador vid stillasittande arbete - liksom tankar kring hur vi bäst fungerar som sociala individer. Den mänskliga hjärnan kan läsas med stor behållning av såväl den allmänt intresserade som av alla som i sin yrkesverksamhet har att göra med andra människor: arbetsledare, pedagoger med flera. En bok i sann folkbildaranda!

Läs mer

Gunilla Ladberg

Den mänskliga hjärnan - en upptäcktsfärd