Petri Räisänen

Utforska författaren

Petri Räisänen är en hängiven elev till guru Sri K. Pattabhi Jois som lyft ashtangayogan till en världsomspännande popularitet. Petri började med ashtangayoga i Helsingfors år 1988. Under 1991-97 studerade han även folkmedicin, undervisade i ashtangayoga och hade en egen verksamhet inom naturterapi, till dess han grundade Ashtangayoga Helsinki och ashtangayoga blev hans heltidsjobb. Petri är världskänd som lärare, är högt ansedd och respekterad för sitt traditionsenliga sätt att undervisa ashtangayoga samt mycket uppskattad för sitt mjuka och terapeutiska assisterande i yougaställningarna.

Utgivning

Om boken

Den enda kompletta boken om yoga som tar upp yogans alla åtta delar. Övningarna är bara en av de 8 delarna ? yoga innehåller så mycket mer! Yoga är en livsstil, eller en livsfilosofi, men ingen religion. Kanske är det därför, bland annat, som yoga blivit så stort i västvärlden. I vår stressade tillvaro, där sjukskrivningar på grund av utbrändhet är vanliga, kan vi behöva lite mer yoga för att stilla våra sinnen och för att må bättre. Ashtangayoga är den yogaform som beskrivs i den här boken. En tydlig bildserie presenterar den första serien inom ashtangayoga med den i Europa erkände och välkände yogaläraren Petri Raisanen som modell. Här kommer varje asana (övning eller ställning) att beskrivas så grundligt att läsaren själv hemma i lugn och ro kan utöva yoga. Dessutom kommer just den övningens fördelar, det vill säga vad övningen kan göra för nytta, att beskrivas. Ordet ashtanga betyder "8 delar" på sanskrit, och boken beskriver utförligt de 8 delarna inom yogan. Delarna har meditativa och fysiska inslag, och filosofiska riktlinjer för hur vi ska bete oss i olika situationer. Det finns ingen bok i världen som har beskrivit detta i sin helhet! Dessutom om yogans historia, hur ashtangayogan kom till, vem som grundade den, hur man hinner med yoga i ett modernt liv, att yoga förändrar livet och hur man behåller sin vitalitet upp i åren med yoga. ?Do your practice, and everything will follow? Sri K. Pattabhi Jois

Läs mer

Petri Räisänen, Nicole Rassmuson

Kraften bakom yoga