Shirin Ebadi

Foto: Jeffre Henson Scales

Utforska författaren

Shirin Ebadi tog sin examen vid Teherans universitet och blev den första kvinnliga domaren i landet. 1975 utnämndes hon till chef för domstolen i Teheran. Då Islamiska republiken grundades år 1979 tvingades hon avgå eftersom kvinnor enligt det nya rättssystemet inte ansågs lämpade för högre befattningar. Ebadi, som föreläser vid Teherans universitet, har också skrivit två böcker om mänskliga rättigheter i Iran. Trots politisk förföljelse och ansvar för familj och barn har hon fortsatt sin verksamhet. År 2003 mottog hon Nobels fredspris. Hon är mässans gäst på Bok & Bibliotek 2006.

Utgivning

Om boken

"Detta är den fängslande historien om en märklig och mycket modig kvinna som genomlever en tid av stora och svåra omvälvningar. Och som alltid tar sig igenom med högburet huvud."
Ärkebiskop Desmond Tutu

Shirin Ebadi, mottagare av Nobels fredspris 2003, är en av vår tids mest spännande kvinnor. Hon gjorde en snabb karriär och blev en av Irans första kvinnliga domare, men när regimen efter revolutionen förklarade att kvinnor var olämpliga i sådana befattningar, degraderades hon till kontorsbiträde.
Så småningom fick hon tillstånd att öppna en egen advokatbyrå, och hon koncentrerade sig på att försvara de mänskliga rättigheterna. Framför allt tog hon sig an kvinnor och barn i politiskt laddade fall som de flesta andra jurister inte vågade handha.
Hon är en rättfram och omstridd person som har arresterats och även blivit utsatt för mordförsök, men regimen har inte lyckats tysta henne.
Hennes memoarer är en gripande och mycket personlig och levande skildring av hur politiska och religiösa omvälvningar förvandlar en stabil tillvaro till kaos.

"Alla som verkar för mänskliga rättigheter i Iran måste lära sig leva med rädslan, från första början, men jag har lärt mig att behärska den."
Shirin Ebadi


Läs mer

Shirin Ebadi

Mitt Iran