Susanne Åkesson

Foto: Anders Hedenström

Utforska författaren

Susanne Åkesson är professor i zoologisk ekologi vid Lunds Universitet där hon bl.a. undervisar i evolutionär zooekologi och ornitologi. Hennes forskning handlar om djurs flyttning och navigation och hon har stor erfarenhet från fältarbete i arktis, men även från flyttfågelstudier i tropiska Afrika med mera.

Pingvinliv är nominerad till Augustpriset 2006.

Utgivning

Om boken

Brutus Östling har efter ett flertal stora fotoböcker av en enig kritikerkår utnämnts till mästare och fotograf i världsklass. Nu kommer årets fågelkalender med pärlor ur Brutus Östlings bildskatt.

2009 mottog Brutus Östling Augustpriset i faktakategorin för boken Att överleva dagen. Hans fågelbilder är oefterhärmliga och enastående. Hösten 2011 utger Norstedts Under asfalten vilar en strand - om albatrosserna på Midway mitt i Stilla Havet. Då kommer också hans Fågelkalender för 2012 i stort format (330 X 450 mm) med fakta om fågelåret och bildtexter av Susanne Åkeson.

Läs mer

Brutus Östling, Susanne Åkesson

Fågelkalender 2012

Om boken

Det amerikanska förlag som köpte rätttigheterna till Brutus Östlings succébok Mellan vingspetsarna, undrade om de också kunde få en pingvinbok till i höst (vilket skulle ge fotografen och förlaget endast tre månader i produktionstid). "Omöjligt, tänkte jag och tackade givetvis ja", berättade Brutus i en intervju nyligen. Nu utkommer Pingvinliv också i Sverige redan i höst.

Pingviner finns bara på södra halvklotet. Idag finns 17 arter, varav du möter de allra flesta i den här boken.
De minsta arterna håller till närmast ekvatorn, till exempel på Galapagos, de största arterna, som kejsarpingvinen, lever närmast Sydpolen på Antarktis. Fåglar brukar förknippas med förmågan att flyga.
Pingvinerna är i stället extremt väl anpassade till ett liv i havet. På land känns de igen på sin vaggande gångstil, vilken beror på att en av lederna i benet rationaliserats bort av evolutionen.
De flesta pingviner är nästan uteslutande svarta och vita på kroppen, med viss variation i teckningen samt med några kraftigt färgade fjädrar på huvudet eller fläckar på näbben. Att buken är ljus och ryggen mörk är en vanlig anpassning hos djur som simmar i vatten genom att individen blir mindre synlig för ett rovdjur från ovan eller undersidan.
Visste du att kungspingviner ruvar stående med ägget förvarat på fötterna under en hudflik på magen i flera veckor i taget? De båda föräldrarna turas om att dels söka föda i havet. Lär dig mer om pingvinernas liv, och - framför allt - se och förundras över de fantastiska bilderna tagna av en svensk fotograf i absolut världsklass!

Läs mer

Pingvinliv

Brutus Östling, Susanne Åkesson

Pingvinliv