Robin Lane Fox

Utforska författaren

Robin Lane Fox är verksam i Oxford och en av Storbritanniens mest ansedda historiker. Han har tidigare skrivit böcker om Alexander den store, och var bl.a. rådgivare vid filmandet av Oliver Stones storfilm "Alexander". Han är också trädgårdsskribent i Financial Times sedan 1970.

Utgivning

Om boken

Att antikens värld fascinerar och fängslar ännu i våra dagar behöver knappast påpekas. Det var den kultur som lade grunden för Västerlandet - när vi studerar antikens historia studerar vi oss själva.

Trots alla de böcker som utkommit i ämnet på sistone saknas det en bok som inte enbart behandlar enskilda aspekter av den tiden - den athenska demokratin, de puniska krigen, grekisk och romersk mytologi, osv.
Robin Lane Fox, ansedd brittisk historiker, har skrivit just en sådan bok, som spänner över tusen år - både Grekland och Rom, från Homeros till Hadrianus. En bok som fungerar både som introduktion och fördjupning.
Här berättas hela historien: bakgrunden för Homeros epos, den klassiska grekiska världen, hellenismen, den romerska republiken och det romerska kejsardömet fram till imperiets fall. Här finns de stora dragen likaväl som detaljerna; historiska storheter som Sokrates, Alexander den store, Julius Caesar och Augustus likaväl som personer ur vardagslivet i Aten och Rom. Allt presenterat på ledig prosa, stilsäkert, kunnigt och enormt underhållande.

Läs mer

Robin Lane Fox

Antikens värld