Frank Emil Moen

Utforska författaren

Frank Emil Moen och Erling Svensen är båda dykare och undervattensfotografer och saknade länge en bra uppslagsbok på det marina området.

 Till slut påbörjade de arbetet med att göra en själv. Det tog dem fem år och den första utgåvan kom 1999.
För den svenska översättningen står Fredrik Pleijel, professor verksam som marinbiolog på Tjärnölaboratoriet i norra Bohuslän.

Utgivning

Om boken

En unik och efterlängtad guide till norra Europas marina fauna. Här presenteras närmare 700 arter och över 1 200 fotografier visar djuren i deras naturliga miljö. Ett måste för marinbiologer, dykare, fiskare och andra som fascineras av livet i våra hav.

Havet bjuder på en enorm artrikedom, viktiga naturresurser och en mängd spännande överraskningar. Trots all vår moderna teknologi sägs det att ytan på planeten Mars är bättre kartlagd än våra havs- och sjöbottnar. Forskare finner ofta nya arter, men detta snarare ökar än minskar insikten om våra bristande kunskaper. Fascinationen inför det liv som finns i våra hav är därför lätt att förstå.
I Djurliv i havet beskrivs 692 arter med fakta om utseende, biologi och levnadssätt, miljö och utbredning. Vi får läsa om fascinerande beteenden hos arter som hajar, rockor och sjöhästar, men även lära oss mer om våra vanligaste arter som sill, torsk och lax - hur de vandrar och utvecklas, hur och var de fiskas, vad de äter och hur de kan bete sig när de stöter på en dykare. Här beskrivs även en mängd fascinerande små och tämligen okända djur som man kan stöta på: primitiva svampdjur och mossdjurskolonier, bottenlevande sjögurkor och färggranna maneter, snäckor, musslor och hoppkräftor. Djuren presenteras i systematisk ordning med de mest primitiva först och de högst utvecklade sist.
Sammantaget får man en bild av den fantastiska biologiska mångfald som finns i havet. Att behålla denna mångfald är en av våra största utmaningar. Ekosystemen är sårbara och utsatta. En art som dör ut kan aldrig ersättas. Blir människans miljöpåverkan för stor utarmas den marina miljön, och detta slår till slut tillbaka på oss själva.

Läs mer

Frank Emil Moen

Djurliv i havet