Catrin Ormestad

Foto: Miki Kratsman

Utforska författaren

Catrin Ormestad arbetar som journalist (bl.a. Upsala Nya Tidning, Fokus, Ordfront och Palestina Nu) och är bosatt i Tel Aviv. Sedan hennes första resa i Israel 1993 har hon blivit kvar och har de senaste året varit en av få västerländska journalister som sett Gaza inifrån.
Läs Catrins blogg i UNT från Tel Aviv.

Utgivning

Om boken

2007 var det fyrtio år sedan Israel ockuperade Gaza och Västbanken och en lösning på Palestinakonflikten tycks alltmer avlägsen.

Gaza är konfliktens hetsigt bultande hjärta. Det var i Gazas flyktingläger som den första intifadan bröt ut, det var där Hamas skapades och det är fortfarande där islamisterna har sin maktbas. Ska man förstå vad som händer mellan israeler och palestinier måste man förstå hur det är att leva på en av de mest slutna, oåtkomliga och tätbefolkade platserna i världen, under en av de längsta och mest brutala ockupationerna i vår tid.

Catrin Ormestad har rest runt i Gaza och träffat de vanliga människorna. På sitt passionerade sätt berättar hon om stora sorger, svält och hopplöshet, men också om livsglädje och sammanhållning, spirande kärlek och bröllop. Ingenstans har hon mött sådan värme som i Gaza - eller ett sådant sinne för humor.

Det här är en bok om Gaza, men också om kärleken till Gideon - en av de få israeliska journalister som vägrar att acceptera Israels handlande, och om den schizofrena och underbara upplevelsen att dela hans liv i Tel Aviv och i Gaza.

Läs mer

Catrin Ormestad

Gaza - en kärlekshistoria