Gunnel Ginsburg

Utforska författaren

Gunnel Ginsburg är utbildad illustratör, på konstfack och Beckmans, och har lång erfarenhet av växt- och trädgårdsillustrationer.Hon har bl.a. gjort illustrationer i följande böcker: Flora för grundskolan 1989, Blomsterglädje 1993, Att lyckas med komposten 1996, Odla orientaliskt 1998, Nya växthusboken 2000, Jordens täppor 2002, Hälsokostlexikon 2005 samt Vår trädgårdsbok 2005.Våren 2009 kommer hennes nya bok Ogräs, som presenterar våra vanligaste ogräs i detaljrika, vackra teckningar och faktafyllda texter.

Utgivning

Om boken

Äntligen kommer en helt uppdaterad utgåva av en av Sveriges främsta och tyngsta trädgårdsböcker! Vår Trädgårdsbok innehåller allt du som trädgårdsinnehavare kan tänkas behöva veta, speciellt framtagen för svenska förhållanden, med alla klassiska favoriter men också med de senaste trädgårdstrenderna.

Denna åttonde utgåva innehåller det helt nya kapitlet Levande trädgård. Där berättas om hur vi kan främja den biologiska mångfalden genom att välja blommor som är matnyttiga för humlor, vildbin och blomflugor, bjuda in inhemska växter som kan vara värdväxter för fjärilar och andra insekter och låta bli att städa bort övervintringsplatserna. Belysningskapitlet är ersatt med kapitlet Var rädd om mörkret! för fladdermössens, fåglarnas och insekternas skull. Här finns också nya tips om hur vi tar vara på regnvattnet på ett klimatsmart sätt. Det är lätt att göra rätt och göra skillnad - bara man lär sig hur!

Gunnar Kaj, vars blomsterdekorationer blivit världsberömda genom Nobelfesterna, bidrar med ett nytt kapitel om att odla blommor för buketter.

Upplagan är helt reviderad och uppdaterad med nya art- och sortnamn.

Läs mer

Christel Kvant, Inger Palmstierna, Lars-Åke Gustavsson, Philippe Hässlekvist, Gunnel Ginsburg, Clara Lundqvist

Vår trädgårdsbok

Om boken

Här presenteras våra vanligaste ogräs i detaljrika, vackra teckningar och faktafyllda texter. En informativ guide som beskriver hur man ska tackla objudna gäster i rabatten. Ett 50-tal ogräs avslöjas från de första bladen till färdig planta och dess spridningssätt. Dessutom utvalda ekologiska bekämpningsmetoder.

Ogräsen presenteras med en art per uppslag. De botaniska planscherna visar i färg artenas olika stadier: Plantan med hjärtblad och de första örtbladen. Fullt utvecklad växt med blad, blommor och rotsystem samt detaljbilder av blomställning, blomma, frökapslar och frön. I text beskrivs hur ogräset sprider sig och var det växer samt den bästa bekämpningsmetoden.
I kapitlet om bekämpning beskrivs såväl vedertagna som nyare metoder. Tydliga illustrationer visar steg för steg hur man går tillväga. Boken tar upp förebyggande åtgärder som skuggning, avskärmning, tidig rensning och bortklippning av fröställningar. Men också mekanisk bekämpning med olika redskap. Marktäckning med olika material. Termisk bekämpning med flamning, hetvatten, ånga samt kemisk bekämpning, med stor hänsyn tagen till miljön.
Avslutningsvis lär boken ut hur vi kan känna igen ogräsets spridningssätt:
· Alla förökar sig genom fröspridning
· Vissa sprider sig dessutom med rotslående revor, underjordiska utlöpare eller rötter från jordstammen.
· Några blir fler genom sönderhackade rötter.
Text, bilder och urval har faktagranskats av Yngve Eliasson, f.d. lektor i biologi vid Göteborgs Universitet.

Läs mer

Ogräs

Gunnel Ginsburg, Gunnel Ginsburg

Ogräs