Jenny Johansson

Utforska författaren

Jenny Johansson, f. 1972, är kulturvetare och marknadsförare. Hon arbetar med bokutgivning på Göteborgs stadsmuseum.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Jenny Johansson, Karin Svensson

Skapa för de minsta!