Ragnar Björk

Utforska författaren

Ragnar Björk, född 1948, är högskolelektor på Södertörns högskola. Han disputerade 1983 och blev docent i historia vid Uppsala Universitet 1987. Han arbetar dels med "forskning om forskning", inom såväl humaniora och samhällsvetenskap som vetenskapshistoria, inklusive Nobelpriset (senast en artikel om Hugo Theorell, Nobelsystemet och Karolinska Institutet), och dels med modern politisk historia, inklusive unionen Norge-Sverige och Den svenska modellen.

Utgivning

Om boken

Här ges en översikt över hur svenska historiker tolkat den svenska historien genom tiderna.

I form av essäer porträtteras ledande historiker från medeltiden till våra dagar. Peder Svart, Olaus Petri, Olof von Dahlin, Erik Gustaf Geijer, C G Malmström, C T Odhner, Nils Edén, Curt och Lauritz Weibull, Nils Ahnlund, Erik Lönnroth och många fler passerar revy. Sammantaget ger boken en mångfacetterad bild av den svenska historievetenskapens utveckling. Ett fyrtiotal svenska och utländska historiker medverkar. Boken fyller en viktig lucka i svensk lärdomshistoria.

Läs mer

Alf W. Johansson, Ragnar Björk

Svenska historiker