Dan Johansson

Foto: © Ratio

Utforska författaren

Dan Johansson är docent i nationalekonomi och vice vd för Ratio - Näringslivets forskningsinstitut.

Utgivning

Om boken

Enligt Erik Dahmén hade nationalekonomerna "låst in sig i verktygsboden". Han menade att intresset istället måste riktas mot den industriella utvecklingen, d.v.s. uppkomsten av nya varor, nya tekniker, nya organisationer och nya marknader och dessa nyheters kamp med och seger över äldre varor, metoder, etc.

I Erik Dahmén och det industriella företagandet belyser forskare från flera olika discipliner det dahménska perspektivet på tillväxt och ekonomisk utveckling ur ett framtidsperspektiv.

Läs mer

Dan Johansson, Nils Karlson, Bengt Mölleryd, Per Storm

Erik Dahmén och det industriella företagandet

Om boken

Utvecklingskraft är något annat än konkurrenskraft, som kan ha sitt ursprung i förändrade prisrelationer, t.ex. devalveringar. God utvecklingskraft förenar konkurrenskraft med höga löner och vinster.

I antologin Svensk utvecklingskraft tillämpas begreppet i en analys av dagens ekonomi. Central är slutsatsen att det låga nyföretagandet och den höga åldern på de största företagen indikerar bristande utvecklingskraft.

Läs mer

Svensk utvecklingskraft

Dan Johansson, Nils Karlson

Svensk utvecklingskraft

Om boken

Är dagens skattenivå rimlig i ett ekonomiskt och normativt perspektiv? Om inte, vad bör i så fall göras åt saken? Dessa frågor utgör utgångspunkten för den tvärvetenskapliga antologin Skatter och värdighet.

Den ena huvudtesen är att skatterna motverkar arbetsdelning och sysselsättning. Att många av oss sysslar med fel saker eller utestängs från arbetskraften. Den andra huvudtesen är att skatter hotar vår värdighet, för vilken förmågan till att försörja sig spelar en viktig roll.

Läs mer

Skatter och värdighet

Dan Johansson, Nils Karlson, Richard Johnsson

Skatter och värdighet

Om boken

Hur uppstår egentligen ekonomisk tillväxt och industriell utveckling? Vilka är tillväxtens och välståndets grundläggande förutsättningar?

Den svenska tillväxtskolan, en unik svensk nationalekonomisk skolbildning med Erik Dahmén som den mest kände företrädaren, betonar att ekonomisk tillväxt är en evolutionär process där entreprenörskap och innovationer spelar en central roll. Att ekonomisk utveckling sker genom att det nya utmanar det gamla i en process av kreativ förstörelse.

Läs mer

Den svenska tillväxtskolan

Dan Johansson, Nils Karlson

Den svenska tillväxtskolan