Anna Frostin

Foto: Anders Frostin

Utforska författaren

Anna Frostin har en bred utbildning i psykologi och beteendevetenskap med specifikt kompetens inom kognitiv terapi. Studierna har bedrivits både i Sverige och USA. Anna har som psykoterapeut arbetat med KBT i nästan tjugo år. I början av 1990-talet började hon utbilda psykoterapeuter i kognitiv terapi och fick i uppdrag att planera den första 60-poängsutbildningen i Stockholm. Det fanns då inte så mycket kunskap inom området i Sverige. Anna åkte till Philadelphia för att träffa mannen bakom begreppet kognitiv terapi, professor Aaron Beck, och fick möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ämnet.
På Forsknings- och Utbildningsenheten på Huddinge Universitetssjukhus har hon arbetat som kursledare för steg-1 och steg-2 utbildningarna samt varit studierektor för Karolinska Institutets psykoterapeutexamen i kognitiv psykoterapi. Under nio år arbetade hon som styrelsemedlem med utbildningsfrågor för Svenska Föreningen för Kognitiv Terapi och Forskning.
Hon är klinisk verksam som psykoterapeut och är en ofta anlitad föreläsare för läkare och annan hälso- och sjukvårdpersonal samt personal inom socialtjänsten. Hur man själv kan få hjälp av denna metod för att förebygga och minska negativ stress, oro, utmattningssymtom, smärta och nedstämdhet berättar hon om i sin bok, Våga förändra ditt liv med KBT. Boken kan användas både som självhjälpsbok och som introduktion till KBT för hälso- och sjukvårdspersonal samt andra intresserade.
Anna Frostin är en ofta anlitad föreläsare för läkare inom primärvården.

Utgivning

Om boken

KBT är ett psykologiskt begrepp som idag finns på allas läppar. Men vad innebär KBT och vad kan man uppnå med metoden?

Den ökade pressen på oss människor har gjort att den negativa stressen, utmattningssymptom, depressioner, oro och sömnproblem har ökat. Många av våra strategier, som vi tror ska hjälpa oss, hindrar istället lösningen av problemen. Boken visar vägar att förstå och förändra det som hindrar oss och något som vi alla behöver lära oss "resilience", som innebär att öka vår förståelse om våra förmågor och bättre använda dem för att snabbare "komma igen", och att växa som människa.

Anna Frostin som har arbetat i snart tjugo år med att utbilda terapeuter i KBT, visar på ett nytt sätt att tänka som kan förändra våra liv från grunden och öka vårt välbefinnande. I boken visar hon dessa arbetsmetoder och ger exempel ur verkligheten. Boken redogör på ett genomgripande och grundläggande sätt vad som hindrar oss från att må bra och hur vi kan förändra det. Genom att följa bokens pedagogiska och självinstruerande exempel kan läsaren få hjälp till självhjälp. Våga förändra ditt liv med KBT riktar sig även till coacher och hälso- och sjukvårdspersonal i arbetet att förebygga ohälsa.

Läs mer

Anna Frostin, Cecilia Ljungström

Våga förändra ditt liv med KBT