Joakim Nergelius

Utforska författaren

Joakim Nergelius är professor vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet.

Utgivning

Om boken

II resten av Europa och övriga världen har för- och nackdelar med ett mer federalt styrelseskick diskuterats sedan länge. Så dock inte i Sverige, trots att begreppet federalism har stor relevans för den pågående politiska debatten om förändringar i den svenska kommunala och regionala strukturen, liksom för diskussionen om det sjunkande politiska deltagandet och offentlig sektors bristande effektivitet. I Federalism på svenska analyserar tio statsvetare, jurister, historiker och nationalekonomer federalismens möjligheter och tillkortakommanden i dagens Sverige.

Läs mer

Nils Karlson, Joakim Nergelius

Federalism på svenska

Om boken

Det finns stora möjligheter att förbättra den svenska politikens, ekonomins och rättsstatens funktionssätt genom en ny konstitution präglad av ökad maktdelning och stärkt konstitutionalisering.

Detta är den övergripande slutsatsen i Den konstitutionella revolutionen. Slutsatsen bygger på en bred genomgång av den samhälls- och rättsvetenskapliga forskningen om konsekvenserna av olika konstitutionella val, utifrån vilken författarna identifierar en rad centrala problem med tydlig konstitutionell grund.

Läs mer

Den konstitutionella revolutionen

Niclas Berggren, Nils Karlson, Joakim Nergelius

Den konstitutionella revolutionen