Torsten Wallin

Foto: Tomas Södergren

Utforska författaren

Torsten Wallin är landskapsarkitekt med 30 års erfarenhet av planering och gestaltning av växtligheten i parker, bostadsområden och villaträdgårdar. 2009 utsågs Torsten Wallins rabatt Solbacken till årets mästarrabatt av GRO Plantskolor, Gröna näringens riksorganisation. Ett avsnitt, Trädgård i mager lövskog, är skrivet av Henrik Sjöman, SLU Alnarp, Institutionen för landskapsplanering. 30 bilder av fotografen Tomas Södergren. Planritningar, illustrationer och foton av landskapsarkitekterna Daniel Larsson och Dave Ryan. Övriga foton och illustrationer  av Torsten Wallin.

Utgivning

Om boken

När Petra och Sven Lindvall tog över det gamla 1700-talstorpet i Sörmland var den stora trädgården helt igenvuxen. Idag, tio år senare, har de förverkligat sin trädgårdsdröm och tillsammans med landskapsarkitekten Torsten Wallin får vi här ta del av resultatet.

Med sitt personliga tilltal beskriver han parets intentioner och hur trädgårdens tio olika rum stegvis har planerats och varsamt komponerats fram utifrån omgivningens förutsättningar. Samtidigt ger han praktiska råd om växternas placering och berättar om deras ursprung, men framför allt bjuder Torsten Wallin på stor inspiration till alla som själva vill göra verklighet av sina drömmar och skapa en trädgård från grunden, eller nya rum i sin befintliga trädgård.

Boken fungerar också som en handbok och innehåller teckningar och utförliga ritningar av hur man själv kan bygga staket, växthus, drivbänkar och kompost, göra olika stenarbeten, ett svävande trädäck och en porlande bäck! Efter varje kapitel följer en sammanfattande växtlista. De förföriskt vackra bilderna återger huset och växterna under trädgårdens olika årstider.

Läs mer

Torsten Wallin

Hur en trädgård blir till

Om boken

Alla har väl "omöjliga" ställen i sin trädgård där det antingen är för mörkt, för torrt eller fullt av trädrötter. Torsten Wallin, erfaren landskapsarkitekt, kan konsten att övervinna svårigheterna och förmedlar i boken de nödvändiga kunskaperna för att lyckas.

Boken Sol eller Skugga är ett nytt och spännande koncept som kombinerar miljötänkande med vackra, personligt utformade trädgårdar. Med ett förändrat klimat med längre torrperioder och extrema regn, har det blivit än viktigare att platsens naturliga förutsättningar är utgångspunkten när man anlägger en trädgård. Här presenteras allt från den nybyggda villan på en bergstomt till en gammal trädgård i tallskog. De olika exemplen beskrivs grundligt så att också oerfarna trädgårdsägare kan skapa sin önsketrädgård. Här hittar även ägare av redan etablerade trädgårdar olika sätt att förnya och förbättra omöjliga ställen. Dessutom professionell vägledning för hur man gör en funktionsskiss för tomten och väljer material och växter för en hållbar miljö.
Växterna redovisas inte enbart efter hur de tål sol eller skugga, utan även hur mark- och klimatförhållanden påverkar dem. Varje trädgårdstyp presenteras med en planritning, en illustrerad sektion, samt en växtlista.

Ur innehållet:
Naturinspirerad trädgård - vildflor
Formge din trädgård: Färgkomposition, Lär känna området, Planering, Funktionsskiss, Trädgårdsplan
Skogstomt och skuggigt läge: Äng i björkskogsglänta, Trädgård under tallar, Mossträdgård, Skuggträdgård vid alkärr, Trädgård i mager lövskog (av Henrik Sjöman, Alnarp).
Lerjordstomt: Trädgård på lerjord
Solig tomt och torrt läge: Buxbomsträdgård, Trädgård på gråberget, Solbacken, Trädgård i havsbandet
Nordligt läge: En lappländsk lustgård, Blomsterhavet

Läs mer

Sol eller skugga

Torsten Wallin

Sol eller skugga